Vrienden van ’t Kampje

Stichting Vrienden van ’t Kampje

Om het welzijn van ouderen die wonen in en rond woonzorgcentrum ’t Nieuwe Kampje te bevorderen, is Stichting Vrienden van ’t Kampje opgericht.

De stichting bestaat sinds 1986 en financiert activiteiten, presentjes en andere zaken die bedoeld zijn om ouderen meer plezier in hun oude dag te bezorgen.

Wensen van bewoners staan centraal

De wensen van bewoners van ’t Nieuwe Kampje spelen een belangrijke rol. In samenwerking met de activiteitencoördinator inventariseert de Stichting wensen en behoeftes en bepaalt op basis daarvan hoe het beschikbare geld wordt besteed.

De afgelopen jaren heeft de Stichting, behalve de jaarlijkse sinterklaaspakketten, verschillende activiteiten financieel ondersteund en wensen vervuld.

Word donateur!

Stichting Vrienden van ’t Kampje is volledig afhankelijk van donateurs. Dankzij hun is het verblijf in ’t Nieuwe Kampje voor talloze ouderen nog aangenamer. Kortom betaling van voorzieningen waarop de wettelijke regelingen niet van toepassing zijn. Steun daarom onze stichting en word vriend of vriendin van ’t Nieuwe Kampje! U kunt uw bijdrage storten op:

Rabobank rek.nr: NL 97 RABO 0304 6048 87

ANBI

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Binnen de daarvoor gestelde grenzen zijn bijdragen, giften, legaten en erfstellingen fiscaal gefaciliteerd.

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (Sportverenigingen en personeelsverenigingen zijn meestal geen ANBI.)

Klik hier voor de ANBI gegevens van 2023

Klik hier voor de ANBI cijfers van 2023

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de bestuursleden van de Stichting:

Dhr. S. Landmeter (voorzitter)
Telefoon: 0294 23 44 89

Dhr. C. Hellingwerf (secretaris)
Telefoon: 0294 23 17 13

Mevrouw N.J. van Tol-Coljee (penningmeester)
Telefoon: 0294 23 40 62

Mevrouw L.C.M. Mulder-Peijra (lid)
Telefoon: 0294 23 48 27

Dhr. C. Hulsman (lid)
Telefoon: 0294 23 19 23

Vrienden van 't Kampje

Donateurs van Stichting Vrienden van 't Kampje bieden bewoners iets extra’s om het leven nog aangenamer te maken. dat is de reden waarom de Stichting Vrienden van 't Kampje is opgericht.

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59