Organisatiestructuur

Hoe ziet onze organisatie eruit?

Raad van bestuur

Het besturen van Zorggroep De Vechtstreek is gedelegeerd aan een éénhoofdige raad van bestuur en wordt gecontroleerd door de raad van toezicht. Jeroen Schackman vormt de eenhoofdige raad van bestuur.

Managementteam

Het managementteam geeft richting, inhoud en uitvoering aan het beleid van Zorggroep De Vechtstreek.

Het managementteam wordt gevormd door:

  • De heer J.O.P. Schackman, Directeur – bestuurder
  • Mevrouw M. IJkelenstam, Manager HR & Opleidingen
  • De heer W. Sondern, Business Controller
  • Mevrouw J. van der Voort, Beleidsmedewerker kwaliteit

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur van Zorggroep De Vechtstreek. De raad van toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg en telt vijf leden. De zittingsperiode van de Raad van Toezicht is vier jaar. Er kan maximaal één herbenoeming van nog eens vier jaar plaatsvinden.

De toezichtvisie (2021) van de raad van toezicht vindt u hier.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • De heer M. Dopper, voorzitter
  • Mevrouw A.J.J.M. Keijzer-van Laarhoven, vice-voorzitter, lid commissie kwaliteit en veiligheid
  • Mevrouw K.S.D. Deutekom, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid
  • De heer I. van Dijk, lid auditcommissie
  • De heer D. van Riet, voorzitter auditcommissie
Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59