Maatschappelijk

Onze uitdaging voor de toekomst

Wat is onze maatschappelijke opgave?

Zorggroep De Vechtstreek is expert op het gebied van ouderenzorg in ons verzorgingsgebied. Samen met partners werken we aan ‘steunsystemen’ voor ouderen in onze omgeving.

We hebben een grote uitdaging voor de toekomst. Het aantal ouderen met zorgvraag neemt toe, het aantal verpleeghuisplekken blijft gelijk en er zijn steeds minder zorgmedewerkers. Tegelijkertijd zien we ook steeds meer ouderen die vitaal blijven en iets willen betekenen voor hun omgeving.

Preventie

Deze uitdaging vraagt om nieuwe manieren van werken. Met preventie door zorg te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen. Door ouderen beter voor te bereiden op ouder worden. Door het het netwerk rondom ouderen te activeren voor hulp en ondersteuning. Door het stimuleren van levensloopbestendig wonen in samenwerking met partners. Met inzet van technologie en domotica thuis en in het verpleeghuis. Met meer zorg thuis en zorg op afstand. Door creatief te kijken met welke mensen we de ouderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

“We werken aan een toekomstgerichte organisatie die tijdig anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving.”

Maatschappelijk

De grote maatschappelijke uitdaging is om een groeiend aantal ouderen passende zorg te blijven bieden met minder medewerkers. Dat vraagt om een krachtige samenleving die omziet naar elkaar waarin ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59