Vrienden van De Aa

Fijn ouder worden doe je samen

Stichting Vrienden van De Aa

Het bieden van iets extra’s om het verblijf van de bewoners van het woonzorgcentrum De Aa in Breukelen net wat aangenamer te maken, dat is de reden waarom de Stichting Vrienden van De Aa in 1985 is opgericht. Extra’s die alleen mogelijk zijn door donaties en door incidentele externe sponsoring. Dat beetje extra zit eigenlijk in heel gewone dingen: een dagtochtje door de omgeving, een financiële bijdrage bij de inrichting van de tuin of voor een bank op het terras, bijdragen voor diverse apparatuur, een jaarkalender, een Kerstattentie of een leuk optreden. De Stichting kent een bestuur dat op vrijwillige basis de donaties van de Vrienden en externe sponsoring beheert.

Voor wie

De donaties die de Vrienden doen, worden door het bestuur ingezet voor bewoners van het woonzorgcentrum De Aa, voor bezoekers van dagbesteding De Twijg en voor bewoners in de Driestroom die extramurale zorg krijgen vanuit woonzorgcentrum De Aa. Voor het gemak noemen we die groepen samen “de bewoners”.

Vanzelfsprekend krijgen de genoemde bewoners alle zorg en verzorging die zij nodig hebben. Het bestuur van de Stichting besluit in samenspraak met het woonzorgcentrum en de bewoners aan welke activiteiten een extra bijdrage geleverd kan worden. Activiteiten die het verblijf van de bewoners net iets prettiger maken.

Word Vriend/Donateur!

Draagt u de bewoners ook een warm hart toe en deelt u onze wens hen iets extra’s te geven om het leven iets meer kleur te geven? Dat kan! Wij nodigen u van harte uit om Vriend/Donateur te worden.

Hoe

U kunt het aanmeldformulier invullen. Klik hier om het formulier te downloaden (u kunt dit zelf afdrukken);

U kunt een e-mail zenden naar vrienden.vd.aa@gmail.com of bellen met de secretaris;

Uw gift kunt u overmaken naar rekening NL63RABO0310677602 t.n.v. Stichting Vrienden van De Aa i.v.v. donatie met het jaartal van uw gift;

U kunt ook onderstaande QR code scannen met uw telefoon.

ANBI

De Stichting Vrienden van De Aa is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Uw gift is daarom, onder voorwaarden, aftrekbaar van de belasting. Klik hier om het informatieblad over ANBI-Schenken & Nalaten te openen.

Contact

  • Remko Stilting, voorzitter
  • Helena Handa, penningmeester
  • Tineke Schermerhorn, secretaris

p/a Woonzorgventrum De Aa De Aa 50 3621 VV Breukelen E vrienden.vd.Aa@gmail.com M 06-55456047

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage namens de bewoners en bezoekers en dank namens het bestuur van de Stichting Vrienden van De Aa.

Nieuwsbrieven Vrienden v.d. Aa “De Vriendenflits”

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59