Disclaimer

Zorggroep De Vechtstreek © 2023

Zorggroep De Vechtstreek heeft zich ingespannen om zorgvuldig om te gaan met de auteursrechthebbenden van alle teksten, documenten en fotomateriaal wat op dit digitale platform bij elkaar is gebracht. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op dit digitale platform gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten d.m.v. een e-mail naar info@szdv.nl.

Fotografie

De foto’s op de pagina’s van deze website zijn (grotendeels) afkomstig van iStock (By Getty Images). De personen die gefotografeerd zijn hebben geen enkele relatie met Zorggroep De Vechtstreek noch kunnen zij in verband gebracht worden met de dienstverlening van Zorggroep De Vechtstreek. De foto op pagina https://www.szdv.nl/locaties/de-aa/ die de sfeer van leefgemeenschap Breukelen illustreert is gemaakt door fotograaf Merlijn van der Vliet.

Aansprakelijkheid

Zorggroep De Vechtstreek heeft deze website met zorg samengesteld en onderhoudt deze om actueel te zijn. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Zorggroep De Vechtstreek is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Zorggroep De Vechtstreek of door haar leden verstrekte informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Zorggroep De Vechtstreek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de door haar aangeboden informatie. Verwijzingen op de website van Zorggroep De Vechtstreek naar websites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor bezoekers opgenomen. Hoewel Zorggroep De Vechtstreek uiterst selectief naar externe bronnen verwijzen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Bezoek van de website

De vanwege het bezoek aan deze website verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het algemene surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens is Zorggroep De Vechtstreek in staat de website verder te optimaliseren.

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59