Cliëntenraad

Fijn ouder worden bedenk je samen

De cliëntenraad is er voor u!

Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet verplicht de zorgaanbieder om een cliëntenraad in te stellen.

Belangenbehartiging

De cliëntenraad is dus geen klachtencommissie maar een belangenbehartiger. Klachten kunnen cliënten kwijt bij de klachtencommissie. Zodra dezelfde klacht regelmatig voorkomt, kan de cliëntenraad er wel aandacht aan besteden en naar een oplossing zoeken omdat het dan om een gemeenschappelijke zaak gaat.

Waarom zijn er cliëntenraden?

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van een zorginstelling. De raden praten – namens de cliënten – mee over bepaalde (beleids)zaken en geven advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

Wat doet een cliëntenraad?

Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de instelling, ofwel: de achterban. De raad is een spreekbuis voor de cliënten en bewaakt de rechten van de cliënten. Tevens adviseert de raad gevraagd of ongevraagd aan de aanbieder, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet de cliëntenraad weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een essentieel onderdeel van het werk van cliëntenraden.

Advies- en instemmingsrecht

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) geeft de bevoegdheden van cliëntenraden aan. Stichting Zorggroep De Vechtstreek heeft in een samenwerkingsovereenkomst bepaald welke bevoegdheden door de lokale cliëntenraden worden gedelegeerd aan de centrale cliëntenraad. De raden hebben adviesrecht bij zaken als: organisatiewijziging, fusie, aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere instelling, benoeming bestuur, begroting en jaarrekening. Instemmingsrecht heeft de centrale cliëntenraad met betrekking tot onderwerpen die de zorg en welzijn van de cliënten aangaan.

Netwerk cliëntenraden in zorg (NCZ)

Cliëntenraden kunnen voor steun en advies terecht bij de NCZ. Zo ontvangen cliëntenraden regelmatig een nieuwsbrief over onderwerpen die voor cliëntenraden belangrijk zijn. Daarnaast kunnen cliëntenraden voor informatie en advies ook per telefoon bij de NCZ terecht en worden er regelmatig bijeenkomsten en symposia georganiseerd over relevante onderwerpen. De locaties van Stichting Zorggroep De Vechtstreek zijn aangesloten bij de NCZ.

Welke cliëntenraden zijn er binnen Stichting Zorggroep De Vechtstreek?

 • Centrale Cliëntenraad (CCR);
 • Gezamenlijke Cliëntenraad Breukelen, Kockengen en Loenen a.d. Vecht (GCR Breukelen/Kockengen/Loenen a.d. Vecht).

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is een zelfstandig orgaan dat alleen bevoegdheden kan uitoefenen die gedelegeerd zijn door de Gezamenlijke Cliëntenraad (GCR). De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Stichting Zorggroep De Vechtstreek.

De CCR wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de GCR. Deze raad bestaat uit bewoners, familie of vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de organisatie. De overlegpartner van de Centrale Cliëntenraad is de Raad van Bestuur.

Leden CCR

 • Voorzitter CCR en lid/vertegenwoordiger CR Breukelen: dhr. J. (Jos) v.d. Linden
 • Lid/vertegenwoordiger CR Loenen: mevr. I. (Ineke) Westerterp
 • Lid/vertegenwoordiger CR Kockengen: dhr. J. (Jan) Sikkenga

Gezamenlijke Cliëntenraad Breukelen/ Kockengen/Loenen a.d. Vecht

De Gezamenlijke Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van de 3 locaties en heeft namens hen medezeggenschap in het beleid en in de uitvoering van de zorginstelling. Iedere locatie heeft eigen cliëntenraadsleden, die gezamenlijk een cliëntenraad vormen. De mening en eventuele vragen van de cliënten komen terug in de vergadering van deze raad en worden besproken met de locatiemanagers (LM) van de 3 locaties. Op deze manier krijgen deze een goed beeld van hoe de cliënten denken over de zorg en het welzijn op de locatie.

Leden GCR Breukelen/ Kockengen/Loenen a.d. Vecht

 • Voorzitter GCR en lid CR Loenen a.d. Vecht: mevr. I. (Ineke) Westerterp
 • Lid CR Loenen a.d. Vecht: mevr. A. (Astrid) Feenstra
 • Lid CR Loenen a.d. Vecht: mevr. A. (Anne-Marie) de Swart
 • Lid CR Breukelen: dhr. J. (Jos) van der Linden
 • Lid CR Kockengen: dhr. J. (Jan) Sikkenga
 • Lid CR Kockengen: mevr. T. (Tineke) van der Paauw
 • Lid CR Kockengen: dhr. P. (Peter) de Wit

Vacature(s): CR Breukelen is nog op zoek naar nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met de CCR via email: info@szdv.nl (t.a.v. de cliëntenraad) en/of tel.nr: 0346-25 84 00.

Jaarverantwoordingen GCR/CCR:

Jaarverantwoording Centrale Cliëntenraad 2023

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59