Levensloopbestendig wonen

Zelfredzaam door een geschikte woning in een inclusieve wijk

Levensloopbestendige woning

Ouderen kunnen, ook als zij hulpbehoevend raken, nog zelfstandig blijven wonen, op voorwaarde dat hun woning en de omgeving dit toelaten.

In een levensloopbestendige woning kunnen eenvoudig voorzieningen worden aangebracht die het mogelijk maken om er te blijven wonen als u in de toekomst minder goed ter been bent of om een andere reden de veiligheid of toegankelijkheid een belangrijke rol gaan spelen.

Dit gaat om het aanpassen van woningen aan de levensloop (zoals het vervangen van het bad door een kuip of door het installeren van trapliften), door nieuwe en betaalbare technologie(zoals sensoren of domotica) en door meer en beter betaalbare persoonlijke diensten (zoals bezorgen van boodschappen of huishoudelijke diensten).

De ene oudere is de andere niet

De meeste ouderen zijn vitaal: ze worden ouder en blijven langer gezond. Veel van de huidige en de toekomstige 75-plussers zijn zelfredzaam. Het is voor hen geen probleem om de nodige aanpassingen in hun ondersteuning, zorg of woning te regelen, zelfs als zij een ziekte of beperking krijgen. Een kwart van de ouderen heeft echter het gevoel geen grip op het leven te hebben en hebben een steuntje in de rug nodig.

Levensloopbestendige wijk

Als mensen langer in hun vertrouwde omgeving wonen, voelen ze zich daar prettiger bij en kunnen ze beter een beroep doen op hun netwerk. Met als effecten: fijn ouder worden en minder (zorg)kosten.

Een levensloopbestendige wijk investeert in de “hard- of software” van de wijk. Met kwaliteit en differentiatie van de woningen en samenwerking tussen aanbieders van verschillende domeinen en bewoners. Hierbij staat een inclusieve gemeenschap – het moderne nabuurschap – voorop wat zich richt op zowel mensen die ondersteuning nodig hebben als op actieve en solidaire bewoners.

Tenslotte werkt langer thuis wonen pas echt goed als er ook aanvullende voorzieningen zijn. Zoals die maaltijden en activiteiten. Maar ook die alarmering en andere vormen van steeds meer geavanceerde zorgtechnologieën (eHealth en domotica).

“Samen bereiken we ons belangrijkste doel: fijn ouder worden in Stichtse Vecht.”

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59