Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Fijn ouder worden in je eigen huis

Bekostiging lichte ondersteuning

Mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, hebben recht op een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo is bedoeld voor de bekostiging van lichte ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagverzorging. Voor meer ondersteuning, zoals persoonlijke verzorging en verblijf in een woonzorgcentrum, kunt u aanspraak maken de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wmo-loket

Het Wmo-loket van gemeente Stichtse Vecht is het loket voor al uw aanmeldingen over zorg, welzijn en ondersteuning om zo mee te (kunnen) blijven doen aan de samenleving. Het Wmo-loket kijkt samen met u wat het beste antwoord op uw aanmelding voor ondersteuning is. In sommige gevallen kunnen medewerkers uw vraag direct beantwoorden of uw aanmelding direct in behandeling nemen en ondersteuning voor u regelen. Het Wmo-loket geeft ook informatie over andere organisaties die u kunnen helpen.

Het Wmo-loket geeft informatie en advies over:

  • thuiszorg;
  • mantelzorg en vrijwilligerswerk;
  • zorg- en therapievormen;
  • activiteiten voor ouderen en gehandicapten;
  • speciale woonvormen voor ouderen en gehandicapten.

Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor:

  • begeleiding in het dagelijks leven, bijvoorbeeld hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten;
  • hulp bij het huishouden, bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen;
  • vervoersvoorzieningen voor gehandicapten, zoals Regiotaxi, rolstoelen en aangepaste driewielfietsen;
  • woningaanpassing en woonvoorzieningen voor gehandicapten;
  • gehandicaptenparkeerkaart en – plaats.

Aanvragen

Heeft u ondersteuning of hulp nodig op het gebied van wonen, welzijn of zorg? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, een gehandicaptenparkeerplaats, huishoudelijke hulp, woon,- of vervoersvoorzieningen voor gehandicapten of ouderen? Dan kan de gemeente u verder helpen.

Persoonlijke informatie

Na het beoordelen van uw persoonlijke situatie, geeft de gemeente een indicatie af. Het is ook mogelijk dat de gemeente u adviseert om een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan te vragen. Uw indicatie bepaalt welke bijdrage u krijgt uit de Wmo.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Het Wmo-loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op algemeen telefoonnummer: 0346 14 03 46 of u maakt online een afspraak via www.stichtsevecht.nl.

Onze zorgbemiddelaars helpen u ook graag met meer informatie, advies en verwijzing (zie inzet “Zorgadvies”).

Eigen bijdrage

Niet alle kosten voor huishoudelijke hulp worden vergoed. Er is een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw belastbaar inkomen. www.stichtsevecht.nl.

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59