Verpleging en verzorging

Fijn ouder worden en zelfredzaam blijven

Er zijn diverse redenen waarom u verpleging en/of verzorging nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld tijdelijk na een ziekenhuisopname of als de dagelijkse verzorging blijvend moeizamer gaat door lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Wij bespreken dit samen met u met behoud van eigen regie en zelfredzaamheid.

EVV

Tijdens de verzorging en verpleging heeft u een vast contactpersoon, uw eigen verantwoordelijk verzorgende (EVV-er), bij wie u terecht kunt met vragen, wensen en opmerkingen. De vaste contactpersoon zorgt ervoor dat het informeren, samenwerken en afstemmen met familie, naasten, mantelzorgers en mogelijk andere zorgprofessionals goed verloopt.

Vast team

Op de leefeenheden werkt 1 vast team van medewerkers. Dit team bestaat uit zorgmedewerkers in verschillende functies, gastvrouwen, huishoudelijk medewerkers en leerlingen en stagiaires. De zorg wordt door Zorggroep De Vechtstreek samen met SOG, fysiotherapeuten en Novicare zorg aangeboden.

Zorgleefplan

De EVV-er legt samen met u de afspraken vast in een persoonlijk zorgleefplan. Het gaat hierbij om alle afspraken ten aanzien van zorg en dienstverlening en ook de inzet van familie en mantelzorg.

Het zorgleefplan wordt minimaal 2 maal per jaar besproken in het multidisciplinair overleg (MDO) en bijgesteld. Bij het MDO kan een vertegenwoordiger van de cliënt betrokken zijn.

Zorgadvies

Wilt u verpleging of verzorging of heeft u nog vragen, dan kunt u ons Service- en Zorgbureau bellen of mailen, zie inzet “Zorgadvies?”, rechts op deze pagina.

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59