Privacyverklaring

Ieder mens heeft recht op privacy. Dat zal niemand bestrijden. Maar om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. Met die persoonsgegevens gaan we heel zorgvuldig om. Hoe zorgvuldig? Dat is vastgelegd in deze privacyverklaring. Daarnaast geeft deze privacyverklaring aan wat uw rechten zijn en wat wij er aan doen om uw privacy te beschermen.

Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig en waarom?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn en waar u toestemming voor heeft gegeven. Zo registreren wij medische gegevens van cliënten zodat wij goede zorg kunnen verlenen en de bankrekening van werknemers om salaris uit te kunnen betalen.

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. Voor sommige persoonsgegevens is er een wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Bijvoorbeeld medische gegevens moeten 15 jaar worden bewaard.

Wie ziet toe op dat de privacy goed is geregeld?

Zorggroep De Vechtstreek heeft een medewerker aangesteld die ervoor zorgt dat uw privacy goed is geregeld. Deze functie heet functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt bij deze medewerker terecht over onder andere:

  • vragen over uw privacy;
  • uw rechten en het indienen van verzoeken;
  • klachten.


U kunt deze medewerker bereiken per e-mail fg@szdv.nl

Uw rechten

U heeft een aantal rechten waar u een verzoek voor kan indienen. Deze verzoeken zijn gratis en worden binnen vier weken voor u afgehandeld. U kunt hiervoor contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van de zorggroep. U kunt de volgende verzoeken indienen.

a. Recht op inzage en overdraagbaarheid

Als u een overzicht wilt van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, waarom wij dit doen en hoe lang wij deze bewaren, dan kunt u een e-mail sturen aan de functionaris voor de gegevensbescherming.

b. Recht op rectificatie

Wij doen er alles aan om uw persoonspersoonsgegevens volledig, up-to-date en accuraat te verwerken. Mocht het toch voorkomen dat uw persoonspersoonsgegevens onjuist zijn of niet compleet dan kunt u dit doorgeven aan de functionaris voor de gegevensbescherming.

c. Recht op verwijderen

Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen dan kunt u dit vragen aan de functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris gaat samen met u bekijken of de persoonsgegevens wel mogen worden verwijderd.

d. Recht op verzet en beperking

Wij verwerken persoonspersoonsgegevens om bijvoorbeeld de beste zorg aan u te leveren. Toch kan het zijn dat u wilt dat wij (tijdelijk) geen persoonsgegevens van u verwerken. Mocht u dit willen dan kunt u samen met de functionaris voor de gegevensbescherming bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. De functionaris voor de gegevensbescherming ziet er op toe dat de maatregelen op de juiste wijze worden toegepast. Enkele voorbeelden van maatregelen die zijn genomen:

  • Afspraken met externe organisaties (bewerkersovereenkomsten)
  • Two factor authentication;
  • Fysieke toegangsbeveiliging;
  • Selectieve autorisatie;
  • Secure Sockets Layer (SSL).

Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonspersoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op deze website vindt u ook alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

Website

Als u onze website bezoekt slaan wij geen persoonsgegevens van u op. Onze website maakt wel gebruik van “functionele cookies”. Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen om de website goed te laten werken. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Ook maakt Zorggroep De Vechtstreek gebruik van “google analytics” om een beeld te hebben van het gebruik van de website. Google Analytics is privacyvriendelijk ingesteld en bewaart geen persoonsgegevens.

Links naar sociale media en andere websites

Op onze website vindt u verwijzingen naar social media van Zorggroep De Vechtstreek. Daarnaast kan het zijn dat er vanuit onze websites gelinkt wordt naar externe websites.

Deze websites/social media en de cookies die daar gebruikt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Zorggroep De Vechtstreek en deze privacyverklaring. Zie daarvoor de informatie op de desbetreffende website.

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59