Over Zorggroep De Vechtstreek

Zorg leveren vanuit een behoefte

Fijn ouder worden in Stichtse Vecht

Zorggroep De Vechtstreek biedt hoogwaardige (thuis)zorg, verpleging, aangenaam wonen en gevarieerde activiteiten voor inwoners van de Vechtgemeenten Breukelen, Kockengen en Loenen aan de Vecht.

Zorggroep De Vechtstreek wil op het gebied van wonen, welzijn en vraaggerichte zorg ondersteuning bieden die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten. Van zelfstandig wonen tot verblijven in het woonzorgcentrum, van verzorging tot verpleging en van ondersteuning tot het leveren van allerlei diensten.

Het aanbod van zorg is afgestemd op de vraag naar zorg en is mede afhankelijk van de omgeving van de cliënten. Het uitgangspunt voor het zorg- en behandelbeleid van Zorggroep De Vechtstreek is, om omstandigheden te creëren die cliënten in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

“We hebben een grote uitdaging voor de toekomst. Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe, het aantal verpleeghuisplekken blijft gelijk en er is een toenemend tekort op de arbeidsmarkt.”

Huizen van de wijk

De drie locaties van Zorggroep De Vechtstreek bieden als Huizen van de wijk een centrale en gastvrije ontmoetingsplek voor bewoners, wijkbewoners en verenigingen uit Stichtse Vecht. Het programma en de invulling van de 'Huizen van de Wijk' worden naar behoefte voor en met de doelgroep en met lokale partners georganiseerd.

De Driestroom

Breukelen

Samen op dreef

Kockengen

Samen krachtig

Loenen a/d Vecht

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59