Vrienden van Overdorp

Fijn ouder worden doe je samen

Stichting Vrienden van Overdorp

Begin 1990 is de Stichting Vrienden van Overdorp opgericht om het welzijn van en het wonen in woonzorgcentrum Overdorp te bevorderen. De bewoners van verzorgingshuis Overdorp krijgen natuurlijk wel alle verzorging die zij nodig hebben, maar door de bezuinigen van de overheid, zijn niet altijd gelden beschikbaar voor dingen om de woonomgeving aangenamer te maken.

Wensen van bewoners staan centraal

De wensen van bewoners van Overdorp spelen een belangrijke rol. In samenwerking met de activiteitencoördinator inventariseert de stichting wensen en behoeftes en bepaalt op basis daarvan hoe het beschikbare geld wordt besteed.

Wordt donateur!

Stichting Vrienden van Overdorp is volledig afhankelijk van donateurs. Dankzij hun is het verblijf in Overdorp voor talloze ouderen nog aangenamer. Kortom betaling van voorzieningen waarop de wettelijke regelingen niet van toepassing zijn. Steun daarom onze Stichting en word vriend of vriendin van Overdorp.

ANBI

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Binnen de daarvoor gestelde grenzen zijn bijdragen, giften, legaten en erfstellingen fiscaal gefaciliteerd.

Een ANBI is een instelling die zich voor 90% inzet voor het algemeen nut. (Sportverenigingen en personeelsverenigingen zijn meestal geen ANBI)

Kijk hier voor de ANBI gegevens van 2023.

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u ons steunen, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden van Stichting Vrienden van Overdorp:

Mevr. Rita Versloot (voorzitter)
0346 24 19 88

Dhr. Ad van Dongen (penningmeester)
0346 24 17 22

Mevr. Joke Struijk-Francken (secretaris)
0346 24 17 26

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59