Visie en strategie

Fijn ouder worden in Stichtse Vecht

Wat zijn onze uitgangspunten?

De zorg en diensten die wij onze cliënten bieden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Respect voor elk individu, diens privacy, levenswijze en geestelijke en maatschappelijke waarden is de basis van waaruit wij werken;
  • Onze cliënten ontvangen ”zorg op maat”, hetgeen voor ons betekent dat wij de zorg bieden die volgens professionele maatstaven nodig is voor de cliënt;
  • Onze zorg beperkt zich niet tot lichamelijke zorg; ook het sociaal, maatschappelijk en psychisch welbevinden is voor ons een doel;
  • Eigen keuzemogelijkheden en verantwoordelijkheid van de cliënt staan centraal bij het ingaan op hulpvragen. Indien mogelijk, speelt de cliënt een actieve rol in het eigen zorg- en dienstverleningsproces. Met behulp van zorg- en ondersteuningsplannen wordt in samenspraak en overleg met de cliënt de zorg- en dienstverlening vastgesteld;
  • Zelf als het kan, thuis als het kan, en digitaal als het kan.

Samen bereiken we ons belangrijkste doel: fijn ouder worden in Stichtse Vecht.

Wat zijn onze belangrijkste doelen?

Zorggroep De Vechtstreek is expert op het gebied van ouderenzorg in ons verzorgingsgebied. We bieden een zo volledig mogelijk aanbod aan zorg en ondersteuning. Samen met partners werken we aan ‘steunsystemen’ voor ouderen in onze omgeving.

We zijn dichtbij: een echte lokale organisatie. “Wij kennen u en u kent ons.” Wat voor u het leven zinvol maakt, is leidend voor de manier waarop we gezamenlijk de ondersteuning en zorg organiseren zodat u uw leven zoveel mogelijk kan voortzetten zoals u dat gewend bent.

Onze ‘Huizen van de Wijk’ staan midden in de gemeenschap. Ze zijn een centraal ondersteuningspunt. Iedereen is welkom: voor warmte en gezelligheid, maar ook voor antwoorden op alle vragen die te maken hebben met ouder worden, zorg, ondersteuning en wonen.

Leefplezier en werkplezier staan bij ons centraal. We verdiepen ons elke dag in wat onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers gelukkig maakt. Wij zijn blij als cliënten en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich gestimuleerd voelen in hun eigen keuzes en ontwikkeling.

In alles wat we doen gaan we uit van gemeenschapskracht: dat is de optelsom van de ouderen, hun naasten, vrijwilligers, professionals en samenwerkingspartners met elk hun eigen passies, talenten, mogelijkheden, kennis en expertise.

Lees meer hierover in het Strategisch beleidsplan

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59