Wet langdurige zorg (Wlz)

Fijn ouder worden met verantwoorde zorg

Zorg thuis en in woonzorgcentra

Wlz staat voor de Wet Langdurige Zorg, een wet in Nederland die zorg organiseert voor mensen die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben vanwege ouderdom, ziekte of een beperking. De Wlz is van toepassing op de zorg die wordt geleverd in woonzorgcentra en andere instellingen voor langdurende zorg, evenals de zorg die wordt geleverd in de eigen omgeving van de patiënt, zoals thuiszorg.

De wet regelt ook de vergoeding van deze zorg en maakt onderscheid tussen:

  • Zorg in natura, waarbij de zorg vergoed wordt door de overheid.
  • Persoonsgebonden budget (PGB), waarbij de verantwoordelijkheid voor de zorg wordt overgedragen aan de cliënt.

Deze wet is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verhogen en de toegang tot zorg te vergemakkelijken voor mensen die die zorg nodig hebben.

Wie beslist over een indicatie Wet langdurige zorg?

De aanvraag van een Wlz-indicatie voor een cliënt wordt gedaan als de zorgvraag zo complex is dat de zorg thuis niet (meer) geboden kan worden en als de cliënt zorg in de nabijheid nodig heeft vanwege lichamelijke achteruitgang, verminderde zelfredzaamheid en tekortkomingen op meerdere levensgebieden.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) toetst de aanvraag voor een indicatie. Met een indicatiebesluit kan een cliënt aangeven wie de zorgaanbieder en wat de locatie van voorkeur is. De zorgaanbieder van voorkeur is dossierhouder en verantwoordelijk voor het regelen van zorg. Klik hier voor meer informatie van de overheid over Wlz.

Zorgadvies

Onze zorgbemiddelaars helpen u ook graag met meer informatie, advies en verwijzing (zie inzet “Zorgadvies”).

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59