Opleidingsplek specialist ouderengeneeskunde!

Door een recentelijke aanpassing in de criteria van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is het nu ook voor regionale behandeldiensten en kleinschalige zorgorganisaties mogelijk om basisartsen op te leiden tot specialist ouderengeneeskunde. Stichting Zorg & Welzijn organisatie Oudewater – De Wulverhorst, Zorggroep De Vechtstreek en Novicare, een van de grootste zelfstandige behandeldiensten in de langdurige zorg, maken gebruik van deze versoepeling en bieden vanaf september gezamenlijk een opleidingsplek aan voor een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (AIOS). “Er wordt vaak gedacht dat opleiden in compacte organisaties niet kan, maar we hebben juist heel veel te bieden.”

“We zijn al vanaf 2019 bezig met het mogelijk maken van een opleidingsplek voor een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde”, vertelt Herman Horninge, specialist ouderengeneeskunde (SO) bij Novicare. “Begin dit jaar zijn we voor onze regio Arnhem-Nijmegen erkend als opleidingsinstelling. We zijn enorm blij dat het ook hier eindelijk gelukt is om een opleidingsplek mogelijk te maken, dankzij versoepeling van criteria en enthousiaste samenwerkingspartners.” Doordat meerdere organisaties nu een bestuurlijke opleidingseenheid mogen vormen, wordt het mogelijk om opleidingsplekken te bieden bij compactere organisaties – iets wat eerder niet mogelijk was. “Als compacte organisaties hebben we juist veel te bieden”, vertelt Joyce Jacobs, bestuurder bij De Wulverhorst. “We verlenen integrale zorg met een lokaal karakter en bevinden ons heel dicht bij onze cliënten. Bovendien krijgt een AIOS op deze manier meerdere organisaties mee, waardoor je een breed opleidingspalet kunt bieden met verschillende invalshoeken. Dat biedt een fantastische basis voor het vak van specialist ouderengeneeskunde, waarin je moet kunnen schakelen, flexibel moet zijn én tegelijkertijd continuïteit moet bieden aan de cliënten en de mensen met wie je samenwerkt.”

Waardevolle wisselwerking
Herman Horninge is blij om zijn rol als opleider weer op te mogen pakken. Van 2005 tot 2012 vervulde hij deze rol al bij een andere organisatie. “Ik heb het altijd enorm leuk en belangrijk gevonden om opleider te zijn en andere artsen kennis te laten maken met de breedte van mijn vakgebied, wat het juist zo’n mooi beroep maakt. Dat ik deze rol op mijn zestigste weer mag oppakken, zie ik als een zeer welkome uitdaging.” Naast dat hij ernaar uitziet zijn jarenlange kennis en ervaring over te dragen op de arts in opleiding, ziet hij ook een ander pluspunt: “Je leert zelf ook veel van je rol als opleider. Je krijgt niet enkel de nieuwste medisch inhoudelijke ontwikkelingen mee, maar ontvangt ook nascholing op didactisch en communicatief vlak. Dit maakt je rijker als SO, opleider én als mens.” Ook beide bestuurders zien de voordelen van deze wisselwerking in. “Het houdt je scherp als organisatie”, vertelt Joyce Jacobs. “En het dwingt je de boel goed op orde te hebben”, vult Jeroen Schackman, directeur-bestuurder bij Zorggroep De Vechtstreek, aan. “Daar profiteert niet alleen de AIOS van.”

Soepele samenwerking
De samenwerking tussen de partijen verliep vanaf het eerste moment soepel. “Jeroen Schackman en ik kenden elkaar al omdat we – samen met twee andere bestuursleden – een lerend netwerk vormen. De lijntjes waren dus al kort”, vertelt Joyce Jacobs. Als lerend netwerk komen zij vier tot vijf keer per jaar samen om te reflecteren op hun praktijken en elkaars kennis in te zetten om hun organisaties te verbeteren. “Op organisatorisch vlak hoefden wij, op enkele praktische zaken na, enkel onze deuren open te zetten voor de arts in opleiding. Verder is het natuurlijk van belang dat wij onze behandelaren en de betrokken huisartsen goed inlichten over wat dit betekent voor hun rol.” Herman Horninge vertelt over een praktische oplossing die werd gevonden voor wat eerst een probleem leek: “Ik ben werkzaam als SO bij De Wulverhorst, maar bij de Vechtstreek ben ik werkzaam als WZD-functionaris. Dat wierp een hindernis op omdat de opleider op alle locaties waar de AIOS aan de slag gaat, werkzaam dient te zijn als SO.” Een oplossing werd in gezamenlijkheid gevonden. “De SO die werkzaam is bij De Vechtstreek zal functioneren als medebegeleider en begeleidt de AIOS bij zijn werkzaamheden op die locatie. De medebegeleider en ik zullen daarover in nauw contact staan, zodat ik de vorderingen van de AIOS goed meekrijg en hem goed kan blijven begeleiden.”

Volmondig ja
Dat alle drie de partijen zich wilden inzetten om deze opleidingsplek mogelijk te maken, was al snel duidelijk. “Toen Herman Horninge ons benaderde, waren we direct enthousiast”, vertelt Jeroen Schackman. “We waren verheugd dat Novicare ons als relatief kleine zorgorganisaties betrok bij dit plan, omdat ik inderdaad ook denk dat wij een arts in opleiding veel te bieden hebben door het persoonsgerichte karakter van de zorg die wij verlenen. Daarnaast is het juist in deze tijd belangrijk om je steentje bij te dragen aan het verminderen van het chronische tekort op SO’s. Het aantal ouderen blijft groeien en de SO blijft dus ook in groeiende mate nodig. Als je dan op deze manier het aantal opleidingsplaatsen kan uitbreiden, is dat met het oog op de toekomst heel mooi.” Joyce Jacobs sluit zich hierbij aan: “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee te werken aan opleidingsmogelijkheden. Daarom zeiden we meteen volmondig ja.”

Zorggroep
De Vechtstreek

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00
info@szdv.nl

Woonzorgcentrum
De Aa

De Aa 50
3621 VV Breukelen
0346 25 84 00

Woonzorgcentrum
Overdorp

Overdorp 6
3628 BX Kockengen
0346 24 12 52

Woonzorgcentrum
't Kampje

Driehovenlaan 2
3632 BK Loenen a/d Vecht
0294 23 31 59