Zorggroep De Vechtstreek heeft een mijlpaal bereikt!

Vandaag, 12 mei, de Dag van de verpleging/verzorging, is onze Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad (VVAR) geïnstalleerd. 

Via de VVAR kan er door verpleegkundigen en verzorgenden invloed worden uitgeoefend op het (kwaliteits)beleid van Zorggroep De Vechtstreek.  De VVAR kan gevraagd en ongevraagd beroepsinhoudelijk advies geven aan de bestuurder.

Op deze manier organiseren we professioneel zeggenschap (naast de bestaande zeggenschap via de cliëntenraden en de ondernemingsraad).

Hiermee krijgt de dagelijkse zorgpraktijk een stem, waardoor zij kan bijdragen aan de (verbetering van) de kwaliteit van zorg voor onze bewoners/clienten.

VVAR_benoeming_12_mei_2021_-_met_Jeroen.JPG

<< Terug naar het nieuws