Vacature Nieuwe leden cliëntenraad Breukelen/Kockengen

GEZOCHT: Nieuwe leden cliëntenraad Breukelen/Kockengen

Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ). Deze wet verplicht de zorgaanbieder om een cliëntenraad in te stellen.

Stichting Zorggroep De Vechtstreek heeft twee lokale cliëntenraden (CR Loenen en CR Breukelen/Kockengen) en een centrale cliëntenraad (CCR).

De cliëntenraad Breukelen/Kockengen is op zoek naar nieuwe leden, als aanvulling van de bestaande cliëntenraad Breukelen/Kockengen.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad is geen klachtencommissie, maar een belangenbehartiger. Zij behartigt de belangen van iedereen die zorg krijgt binnen de zorglocaties, de zorgsectoren (thuiszorg, somatiek, dementie en dagbesteding) en op centraal niveau.

De raad is een spreekbuis voor de cliënten en bewaakt de rechten van de cliënten. Tevens adviseert de raad gevraagd of ongevraagd aan de aanbieder, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet de cliëntenraad weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een essentieel onderdeel van het werk van de cliëntenraad.

 

De leden van de cliëntenraad overleggen min. 4x per jaar met elkaar en min. 4x per jaar met een leidinggevende van Zorggroep De Vechtstreek over zaken als de kwaliteit van zorg en welzijn, de financiële stand van zaken, voeding en veiligheid en de huisvestiging van de cliënten. Elk lid heeft meestal een of meerdere aandachtsgebieden waar haar/zijn interesse naar uitgaat.

Wie zoeken we?
Mensen die ervaring hebben of zich betrokken voelen bij mensen die zorg nodig hebben en voor hun belangen op willen komen. Mensen die mee kunnen praten over praktische zaken. Mensen die de leidinggevenden advies kunnen geven over beleidszaken. Mensen die dit als vrijwilliger willen doen tegen reis- en onkostenvergoeding.
 
Wilt u meer informatie of wilt u reageren op deze vacature? Stuurt u dan een e-mail aan dhr. H. v.d. Vall, voorzitter CR Breukelen/Kockengen, via: s.boere@szdv.nl of belt u naar: 06 - 24 97 46 00.

………………………………………………………………………………………………….

Zorggroep De Vechtstreek biedt hoogwaardige (thuis)zorg, verpleging, aangenaam wonen en gevarieerde activiteiten voor inwoners van de Vechtgemeenten Breukelen, Kockengen en Loenen a.d. Vecht. Meer informatie: www.szdv.nl

 

<< Terug naar het nieuws