Stichting Vrienden van De Aa

Stichting Vrienden van De Aa

Het bieden van iets extra’s om het verblijf van de bewoners van het woonzorgcentrum De Aa in Breukelen net wat aangenamer te maken, dat is de reden waarom de Stichting Vrienden van De Aa in 1985 is opgericht. Extra’s die alleen mogelijk zijn door donaties en door incidentele externe sponsoring. Dat beetje extra zit eigenlijk in heel gewone dingen: een dagtochtje door de omgeving, een financiële bijdrage bij de inrichting van de tuin of voor een bank op het terras, bijdragen voor diverse apparatuur, een jaarkalender, een Kerstattentie of een leuk optreden. De Stichting kent een bestuur dat op vrijwillige basis de donaties van de Vrienden en externe sponsoring beheert. 

Voor wie

De donaties die de Vrienden doen, worden door het bestuur ingezet voor bewoners van het woonzorgcentrum De Aa, voor bezoekers van dagbesteding De Twijg en voor bewoners in de Driestroom die extramurale zorg krijgen vanuit woonzorgcentrum De Aa. Voor het gemak noemen we die groepen samen “de bewoners”.

Vanzelfsprekend krijgen de genoemde bewoners alle zorg en verzorging die zij nodig hebben. Het bestuur van de Stichting besluit in samenspraak met het woonzorgcentrum en de bewoners aan welke activiteiten een extra bijdrage geleverd kan worden.  Activiteiten die het verblijf van de bewoners net iets prettiger maken.

Word Vriend

Draagt u de bewoners ook een warm hart toe en deelt u onze wens hen iets extra’s te geven om het leven iets meer kleur te geven? Dat kan! Wij nodigen u van harte uit om Vriend te worden.

Hoe?

U kunt Vriend worden door een email met vermelding van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres te zenden naar de Stichting, emailadres vrienden.vd.aa@gmail.com.

U kunt ook het aanmeldingsformulier dat hierbij in de link is gevoegd, afgeven bij de receptie of opsturen naar Stichting Vrienden van De Aa, p/a De Aa 50, 3621 VV Breukelen.

U ontvangt na aanmelding bericht van het bestuur.

Klik hier om het donatieformulier te downloaden (en af te drukken)

Indien u geen Vriend wilt worden, maar wel een eenmalige gift wilt doen, dan is uw gift vanzelfsprekend ook van harte welkom. Uw eenmalige gift kunt u overmaken naar rekening NL63RABO030677602 t.n.v. Stichting Vrienden van De Aa o.v.v. eenmalige gift. U kunt ook de QR code scannen met uw mobiele telefoon.

De Stichting Vrienden van De Aa is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).

Uw gift is daarom, onder voorwaarden, aftrekbaar van de belasting.

Klik hier om het formulier over ANBI-Schenken en Nalaten te downloaden.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage namens de bewoners en bezoekers en dank namens het bestuur van de Stichting Vrienden van De Aa.

 

Dagelijks Bestuur:

Yves Vermeulen, voorzitter

Peter van den Hoven, penningmeester

Tineke Schermerhorn, secretaris