Stichting Vrienden van De Aa

De bewoners van woonzorgcentrum De Aa krijgen vanzelfsprekend alle verzorging die zij nodig hebben. Soms missen ze echter net die kleine dingen die het leven kleur geven. Een klein beetje extra…

Stichting Vrienden van De Aa (opgericht in 1985) probeert bewoners van woonzorgcentrum De Aa dat beetje extra te bieden. Dat kan een dagtochtje zijn, of een optreden, maar ook een financiële bijdrage voor het inrichten van de tuin. Denk ook aan een bijdrage aan een bewonersvakantie. Naast de bewoners van De Aa richt de stichting zich ook op Dagverzorging De Twijg en op de bewoners in De Driestroom, die extramurale zorg krijgen vanuit De Aa.

Reeds gerealiseerd

De afgelopen jaren zijn onder andere de volgende zaken gerealiseerd:

Financieel steuntje

Met dit soort financiële steuntjes wil Stichting Vrienden van De Aa de oude dag van met name diegenen die het niet zo breed hebben, leuker maken. Activiteiten die heel gewoon lijken, maar buiten de mogelijkheden van de Zorggroep vallen, komen zo toch weer binnen ieders bereik.

Daar is natuurlijk geld voor nodig. U kunt de Stichting financieel steunen door vriend of vriendin van de stichting te worden. Want willen we niet allemaal oud worden op een prettige manier?

Hartelijk dank namens de bewoners.

Stichting Vrienden van de Aa
p/a De Aa 50
3621 VV Breukelen
Rabo-bank: NL63 RABO 0310 6776 02 
KvK 41181567
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Klik hier om het donatieformulier te downloaden (en af te drukken).