Loenen

Loenen

In Loenen biedt Zorggroep De Vechtstreek Zorg Thuis en een beschermde woonomgeving voor ouderen in woonzorgcentrum 't Kampje.

Al vanaf de opening in 1967 is het Woonzorgcentrum 't Kampje in Loenen een begrip en geniet het een goede naamsbekendheid. Sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. Bewoners voelen zich thuis in hun woonzorgcentrum. Medewerkers geven bewoners zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Die aanpak werd enkele jaren beloond toen 't Kampje het Gouden Keurmerk in de zorg in ontvangst mocht nemen.

't Kampje biedt een plezierig nieuw thuis voor ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning. Daarnaast zijn er aanleunwoningen en vrije sector appartementen voor ouderen die nog zelfstandig zijn, maar wel in de beschermde omgeving van het woonzorgcentrum willen wonen.

In 't Kampje wordt een groot aantal activiteiten voor ouderen georganiseerd. Alle senioren in Loenen zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen.