Loenen

Loenen

In Loenen biedt Zorggroep De Vechtstreek Zorg Thuis en een beschermde woonomgeving voor ouderen in wooncentrum ’t nieuwe Kampje.

’t Nieuwe kampje is de nieuwe naam  van het in 1967 geopende Woonzorgcentrum 't Kampje in Loenen en geniet van oudsher een goede naamsbekendheid. Sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. Bewoners voelen zich thuis in ’t nieuwe Kampje. Medewerkers geven bewoners zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Die aanpak werd enkele jaren beloond toen 't Kampje het Gouden Keurmerk in de zorg in ontvangst mocht nemen.

’t Nieuwe Kampje biedt een plezierig nieuw thuis voor ouderen die behoefte hebben aan ondersteuning. Daarnaast zijn er aanleunwoningen en vrije sector appartementen voor ouderen die nog zelfstandig zijn, maar wel in de beschermde omgeving van een wooncentrum willen wonen waar ook is voorzien in zorg en ondersteuning .

In ’t Nieuwe Kampje wordt een groot aantal activiteiten voor ouderen georganiseerd. Alle senioren in Loenen zijn van harte welkom om hier aan deel te nemen.