Verblijfscriteria

Zorggroep De Vechtstreek is gebonden aan landelijke regelgeving.

Om te kunnen wonen in een woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig vanuit de Wlz (wet langdurige zorg).

 

Op onze 3 woonzorglocaties kunt u komen wonen met een zorgzwaartepakket (zzp) 4 of  6 op basis van een somatische grondslag, of met een zzp 4 of 5 op basis van een  psychogeriatrische grondslag.  Voor het wonen met een zzp 5 is veelal een artikel 21 verklaring noodzakelijk (zie www.ciz.nl).

 

Wij bieden zorg met en zonder behandeling afhankelijk van de locatie en afdeling.

Onze zorgbemiddelaars zijn u graag van dienst voor het geven van advies en informatie over het wonen op onze locaties.

Mocht de zorgvraag veranderen zoals behoefte aan zeer complexe multidisciplinaire zorg of als er sprake is van ernstige gedragsproblematiek dan zullen we in overleg met u, uw mantelzorger en  in overleg met onze specialist ouderenzorg en de EVV’er kijken voor een passende woonomgeving  voor verpleeghuiszorg.

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met Zorgbemiddeling, zie inzet "Zorg aanvragen of vragen?", rechts op deze pagina.