Geestelijke verzorging

Ondersteuning bij levensvragen

Gebeurtenissen die uw leven veranderen hebben invloed op uw gevoel van geestelijk welbevinden. Misschien heeft u weleens een gedachte als: ‘waarom overkomt mij dit?’ Bij deze of soortgelijke vragen kunt u een beroep op een geestelijk verzorger?

Hij of zij kan u bijvoorbeeld ondersteunen bij de volgende levensvragen:

De geestelijk verzorger is er voor u

Geestelijk verzorgers bieden u een luisterend oor, zodat er ruimte komt voor uw beleving van de situatie. Als u in een zorgcentrum komt te wonen, of te maken krijgt met de gevolgen van ziekte of lichamelijke beperking, heeft u het niet altijd gemakkelijk. Allerlei vragen en emoties kunnen op uw afkomen. De geestelijk verzorger is vakbekwaam en geregistreerd in het kwaliteitsregister.

U kunt een beroep doen op de geestelijk verzorger voor een open gesprek en voor steun of advies op moeilijke momenten. Zij/hij kan met u meedenken over ethische vragen, bijvoorbeeld rondom het levenseinde. Alle gesprekken zijn absoluut vertrouwelijk. Een geestelijk verzorger kan bepaalde rituelen aanbieden, een gedicht of tekst lezen, een gebed doen of een (zieken)zegen geven. Ook voor partners of andere naastbetrokkenen is er mogelijkheid voor een gesprek.

Naast de persoonlijke contacten organiseert de geestelijk verzorger ook activiteiten in groepsverband, zoals bijvoorbeeld groepsgesprekken. Ook verzorgt hij/zij scholingen van medewerkers en/of vrijwilligers en is er betrokkenheid met het oog op verbetering van kwaliteit en beleid. Er wordt goed samengewerkt met andere disciplines binnen de Zorggroep om de persoonsgerichte zorg mede vorm te geven. Verder is er contact met kerkelijke gemeentes in de omgeving.

Op die drie locaties worden vanuit de kerken weeksluitingen en communievieringen aangeboden. De geestelijk verzorger biedt voor bewoners op de PG-afdelingen belevingsvieringen aan. Daarnaast is hij/zij nauw betrokken bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten in de maand november.

wouter.jpg

Hoe is de geestelijk verzorger te bereiken?

Binnen de Zorggroep is er een vaste geestelijk verzorger die in dienst is bij de organisatie. Zij/hij is beschikbaar voor alle bewoners, ongeacht welke levensbeschouwelijke achtergrond iemand heeft. Hij/zij legt zelf contact met bewoners of doet dat op verzoek van bijvoorbeeld de zorgmedewerkers of familie. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen via de mail, w.smit@szdv.nl of telefonisch via 06-47 10 16 60

Zorggroep De Vechtstreek staat voor kwaliteit. Daarom is de geestelijk verzorger lid van de beroepsvereniging VGVZ en geregistreerd in het SKGV (kwaliteitsregister). U kunt rekenen op een deskundige begeleiding en een betrouwbaar luisterend oor.