Dienstencentrum De Driestroom

De Driestroom is een uniek, modern complex waarin een groot aantal voorzieningen zijn gevestigd en waar ouderen plezierig en veilig kunnen wonen.

De Driestroom bestaat uit:

Het gebouw De Driestroom heeft zich ontwikkeld tot een uniek lokaal transmuraal centrum. Voor de bewoners van de huur- en koopappartementen biedt Zorggroep de Vechtstreek - desgewenst in samenwerking met andere organisaties - een op persoonlijke wensen afgestemd dienstenpakket.

Wie kan hier gebruik van maken?

Iedereen is vrij om gebruik te maken van het dienstenaanbod van De Driestroom. Dat betekent dat ook mensen die niet in De Aa wonen gebruik kunnen maken van de voorzieningen.

Restaurant

Er is een professioneel restaurant, De Meander, dat dagelijks openstaat voor zowel de ouderen in De Driestroom als alle inwoners van Breukelen.

Activiteiten

In De Driestroom worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Iedereen kan deelnemen, ook mensen die niet in De Aa wonen.