Bestuur/Raad van Toezicht

Naam                                      Huidige functie                Nevenfuncties
De heer J.O.P. Schackman     Raad van bestuur              Lid Raad van Toezicht
                                                                                          GGZ Momentum

                                                                                          Lid Raad van toezicht stichting
                                                                                          Anton Constandse          

                                                                                          Extern auditor Nederlands
                                                                                          Instituut

                                                                                          Accreditatie Zorg-
                                                                                          instellingen (NIAZ)

                                                                                          Lid Commissie Kwaliteit
                                                                                          Verklaringen (CKV) van
                                                                                          het NIAZ

                                                                                          Secretaris/penningmeester
                                                                                          IVVU

Samenstelling en nevenfuncties per 31-12-2019: 

Naam                                      Huidige functie                Nevenfuncties 
Dhr. M.M. Dopper                   Secretaris Raad                 Vice-voorzitter STBN 
                                                van Bestuur                       (tot 01-05-2020)                        
                                                Bartiméus Zeist                  
                                                                                          Lid van de Raad van
                                                                                          Toezicht van de stichting
                                                                                          Verbinden met Zorg
                                                                                          (vanaf 01-11-2019)

Mevr. A.J.J.M. Keijzer-           1e Geneeskundige             Lid Regionaal Tuchtcollege
          van Laarhoven              Laurens Rotterdam            Amsterdam

Mevr. K.S.D. Deutekom          Manager zorg                     Bestuurslid V&VN Dialyse 
                                                Stichting Dianet Utrecht     en Nefrologie

Dhr. D. van Riet                      Bestuurder HVO-                Bestuurder van de stichting
                                               Querido Amsterdam            Vrienden van HVO-Querido

Dhr. I. van Dijk                        Raad van Bestuur               Bestuurslid (penningmeester)
                                               ONVZ Houten                      van de VRZ (vereniging
                                                                                           kwaliteitszorgverzekeraars)