Vraag & Antwoord

Is Zorgggroep De Vechtstreek open voor bezoek?

Zorggroep De Vechtstreek is open voor bezoek. Dit betekent dat bezoek gedurende de gehele week mogelijk is tussen 11.00 uur en 21.00 uur. Vorige week is tijdens de persconferentie gemeld dat huishoudens maar 1 persoon per dag op bezoek mogen hebben.

Uiteraard sluit Zorggroep de Vechtstreek zich aan bij deze maatregel en is tot nader bericht maar 1 persoon per dag toegestaan. Daarnaast willen wij u dringend vragen om zoveel als mogelijk steeds dezelfde bezoeker te laten komen. Dit om het aantal contacten van onze bewoners en daarmee het risico op besmetting zoveel als mogelijk te beperken. 

Voor afdelingen waar bewoners positief zijn getest op COVID-19 gelden andere bezoekregels. De contactpersonen van deze afdelingen zijn daarover eerder geïnformeerd.

Dit geldt op dit moment niet voor dagbesteding de Twijg. De dagbesteding is tot nader order gesloten (vooralsnog tot 22 januari 2021)

Om de veiligheid van iedereen te waarborgen en te voldoen aan de regels van het RIVM, geldt er wel een aantal regels, zie hieronder: 

Wat zijn de voorwaarden voor bezoek aan mijn familielid? 

Bezoekregeling tot 9 februari 2021

Voor, tijdens en na uw bezoek de (hand-) hygiëneregels goed in acht nemen, 1,5 meter afstand van elkaar houden en bij (milde) klachten thuis blijven. Bezoek is mogelijk als er geen Covid-19 besmettingen zijn op een afdeling of locatie. Voor afdelingen waar bewoners positief zijn getest op COVID-19 gelden andere bezoekregels. De contactpersonen van deze afdelingen zijn daarover eerder geïnformeerd.

Vragen over de bezoekregeling kunt u schriftelijk sturen naar info@szdv.nl

Is het winkeltje open in woonzorgcentrum De Aa?

Het winkeltje is open tussen 9.30 en 12.30 uur. Er gelden enkele regels:

Kan mijn familielid een bezoek brengen aan of ontvangen van de kapper en pedicure?

De kapper is tot 9 februari 2021 gesloten. Ook is het niet mogelijk om de kapper op locatie te laten komen.

Een bezoek van de pedicure is alleen mogelijk als er een medische indicatie is. 

Wat gebeurt er bij een inhuizing van een nieuwe bewoner?

Als een nieuwe client/bewoner komt wonen op een somatische afdeling op een van de locaties van Zorggroep De Vechtstreek zal deze bewoner twee weken in quarantaine blijven in het eigen appartement. Medewerkers zullen gedurende deze periode extra beschermende maatregelen nemen bij de verzorging.

De quarantaine geldt niet voor een nieuwe bewoner op een psychogeriatrische afdeling. Zorgmedewerkers van pg-afdelingen zullen bij lichamelijke verzorging van deze nieuwe bewoner wel zorgen voor extra beschermende middelen om bewoners en zichzelf te beschermen.

Wanneer worden zorgmedewerkers getest?

Testbeleid: Door verruiming van de testcapaciteit worden alle zorgmedewerkers met klachten direct getest. Het gaat om medewerkers werkzaam in o.a. verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg. 

De medewerkers die in aanmerking komen:

Voor uitgebreide informatie over de inzet en testbeleid medewerkers verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen op: https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-verpleeghuizen-woonzorgcentra-en-kleinschalige-woonvormen

Ik wil graag weten hoe het met mijn familie / naaste gaat. Hoe kom ik in contact?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling waar uw familielid /naaste woont. Wij willen u verzoeken om pas na 11.00 uur contact op te nemen met de afdeling.
De zorgmedewerkers proberen zoveel mogelijk te rapporteren in het elektronisch dossier van de bewoners, zodat u goed op de hoogte blijft. Via ‘CarenZorgt’ kan de familie meelezen. Ook is het mogelijk een account voor FamilieNet aan te vragen. Als u daar nog geen gebruik van maakt, kan de eerste contactpersoon dat aanvragen via een mailtje aan receptie@szdv.nl

Wat gebeurt er als een bewoner is besmet met het coronavirus?

Als een bewoner positief wordt getest op het corona virus zullen we samen met de GGD, de specialist ouderengeneeskunde, deskundige Infectiepreventie van het ziekenhuis en het crisisteam maatregelen worden genomen.

Welke maatregelen dat precies zijn is afhankelijk van de locatie en omstandigheden, maar zijn gericht om verdere verspreiding te voorkomen. U wordt daar uiteraard over geïnformeerd.

Bij wie kan ik met mijn vragen terecht?

Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij de teamleider van de locatie. Ook kunt u uw vragen per mail stellen aan receptie@szdv.nl.

 

Voor meer algemene vragen en antwoorden kunt u de website van het RIVM raadplegen.