Vraag & Antwoord

Is Zorgggroep De Vechtstreek open voor bezoek?

De bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt per 1 juli 2020 uitgebreid. Dit betekent dat bezoek gedurende de gehele week weer mogelijk wordt en iedereen weer welkom is. 

Om de veiligheid van iedereen te waarborgen en te voldoen aan de regels van het RIVM, geldt er wel een aantal regels, zie hieronder: 

Wat zijn de voorwaarden voor bezoek aan mijn familielid? 

Bezoekregeling

Voor, tijdens en na uw bezoek de (hand-) hygiëneregels goed in acht nemen, 1,5 meter afstand van elkaar houden en bij (milde) klachten thuis blijven. Bezoek is mogelijk als er geen Covid-19 besmettingen zijn op een afdeling of locatie. Bij een besmetting moet de bezoekregeling tot nader order worden stop gezet.

Vragen over de bezoekregeling kunt u schriftelijk sturen naar info@szdv.nl

Wanneer gaat het winkeltje open in woonzorgcentrum De Aa?

Per 8 juni gaat het winkeltje weer open tussen 9.30 en 12.30 uur. Er gelden enkele regels:

Mag ik met mijn familielid een wandeling maken? 

Vanaf 25 mei week mogen onze bewoners ook weer naar buiten voor een wandeling. Vanaf 6 juni kan de vaste bezoeker een wandeling maken met de bewoner, tijdens het afgesproken bezoekuur. 

Neemt ZDV deel aan de pilot bezoekregeling van de 25 verpleeghuizen in Nederland ?

Zorggroep De Vechtstreek neemt geen deel aan de pilot bezoekregeling verpleeghuizen en is dus niet een van de 25 verpleeghuizen waar een pilot plaatsvindt van de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuizen.

In onderstaande link van ActiZ kunt u vraag en antwoord lezen over de bezoekregeling verpleeghuizen (11 mei 2020):

http://www.actiz.nl/qa-bezoekregeling-verpleeghuizen#versoepeling-bezoekregeling

Kan mijn familielid een bezoek brengen aan of ontvangen van de kapper en pedicure?

Vanaf 6 juni is het mogelijk de kapper of pedicure langs te laten komen.

Een bezoek van de pedicure kan wel als er een medische indicatie is. 

Wat gebeurt er bij een inhuizing van een nieuwe bewoner?

Als een nieuwe client/bewoner komt wonen op een somatische afdeling op een van de locaties van Zorggroep De Vechtstreek zal deze bewoner twee weken in quarantaine blijven in het eigen appartement. Medewerkers zullen gedurende deze periode extra beschermende maatregelen nemen bij de verzorging.

De quarantaine geldt niet voor een nieuwe bewoner op een psychogeriatrische afdeling. Zorgmedewerkers van pg-afdelingen zullen bij lichamelijke verzorging van deze nieuwe bewoner wel zorgen voor extra beschermende middelen om bewoners en zichzelf te beschermen.

Wanneer worden zorgmedewerkers getest?

Testbeleid: Door verruiming van de testcapaciteit worden alle zorgmedewerkers met klachten direct getest. Het gaat om medewerkers werkzaam in o.a. verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg. (NB. testen heeft pas zin als er minstens 24 uur klachten zijn).

De medewerkers die in aanmerking komen:

Voor uitgebreide informatie over de inzet en testbeleid medewerkers verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen op: https://lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-medewerkers-verpleeghuizen-woonzorgcentra-en-kleinschalige-woonvormen

Waarom worden verpleeghuizen gesloten voor bezoek?

Voor kwetsbare ouderen zijn de risico’s van het coronavirus groot. Om bewoners en medewerkers zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, worden de locaties gesloten voor bezoek. Het doel is om hiermee het aantal besmettingen in verpleeghuizen in te dammen. We begrijpen dat dit voor de bewoners en hun naasten een heel moeilijke beslissing is. In deze crisissituatie en het belang van goede zorg voor uw familie, doen we hiermee een beroep op uw begrip en medewerking. We vinden dit een verdrietige maatregel en begrijpen dat u vragen heeft. Neemt u daarvoor contact op met de teamleider van uw locatie.

Ik wil graag weten hoe het met mijn familie / naaste gaat. Hoe kom ik in contact?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling waar uw familielid /naaste woont. Als het mogelijk is dan zullen we ondersteunen met een video- skypegesprek zodat u elkaar kunt zien. Wij willen u verzoeken om pas na 11.00 uur contact op te nemen met de afdeling.
Daarnaast doen we ons best om iedere afdeling te voorzien van een iPad zodat u ook met uw familielid / naaste kunt beeldbellen. We zullen mensen vrijmaken om bewoners hierin te ondersteunen.

De zorgmedewerkers proberen zoveel mogelijk te rapporteren in het elektronisch dossier van de bewoners, zodat u goed op de hoogte blijft. Via ‘CarenZorgt’ kan de familie meelezen. Als u daar nog geen gebruik van maakt, kan de eerste contactpersoon dat aanvragen via een mailtje aan receptie@szdv.nl.

Mijn familielid / naaste is ernstig ziek. Kan ik dan echt niet komen?

In enkele situaties wordt een uitzondering gemaakt. Hiervan is sprake als de gezondheidstoestand ernstig verslechtert. Uw teamleider zal dan in overleg met de specialist ouderengeneeskunde met u contact opnemen en met u overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Wat gebeurt er als een bewoner is besmet met het coronavirus?

Als een bewoner positief wordt getest op het corona virus zullen we samen met de GGD, de specialist ouderengeneeskunde, deskundige Infectiepreventie van het ziekenhuis en het crisisteam maatregelen worden genomen.

Welke maatregelen dat precies zijn is afhankelijk van de locatie en omstandigheden, maar zijn gericht om verdere verspreiding te voorkomen. U wordt daar uiteraard over geïnformeerd.

Maatregelen met betrekking tot de faciliteiten van de locaties:

Wat gebeurt er met de was?

Nu de bezoekregeling wordt uitgebreid wordt per 1 juli de wasregeling stopgezet.

Wat gebeurt er met de dagbesteding?

Al onze dagbestedingslocaties zijn vanaf 25 mei 2020 beperkt open.

Wat gebeurt er met de bewonersvakantie? 

Besloten is om de bewonersvakantie 2020, die door het coronavirus al was verschoven naar de maand oktober, niet door te laten gaan. Vooruitlopend en alleen bij een gunstige ontwikkeling m.b.t. het coronavirus, hopen wij van harte deze in 2021 weer te kunnen organiseren.

Bij wie kan ik met mijn vragen terecht?

Voor vragen kunt u te allen tijde terecht bij de teamleider van de locatie. Ook kunt u uw vragen per mail stellen aan receptie@szdv.nl.

 

Voor meer algemene vragen en antwoorden kunt u de website van het RIVM raadplegen.