Vraag & Antwoord

Waarom worden verpleeghuizen gesloten voor bezoek?

Voor kwetsbare ouderen zijn de risico’s van het coronavirus groot. Om bewoners en medewerkers zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, worden de locaties gesloten voor bezoek. Het doel is om hiermee het aantal besmettingen in verpleeghuizen in te dammen. We begrijpen dat dit voor de bewoners en hun naasten een heel moeilijke beslissing is. In deze crisissituatie en het belang van goede zorg voor uw familie, doen we hiermee een beroep op uw begrip en medewerking. We vinden dit een verdrietige maatregel en begrijpen dat u vragen heeft. Neemt u daarvoor contact op met de teamleider van uw locatie.

Hoe gaat de sluiting van de verpleeghuizen duren?

De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april maar we verwachten dat we maatregel helaas langer zullen moeten handhaven.

Ik wil graag weten hoe het met mijn familie / naaste gaat. Hoe kom ik in contact?

U kunt telefonisch contact opnemen met de afdeling waar uw familielid /naaste woont. Als het mogelijk is dan zullen we ondersteunen met een video- skypegesprek zodat u elkaar kunt zien. Wij willen u verzoeken om pas na 11.00 uur contact op te nemen met de afdeling.
Daarnaast doen we ons best om iedere afdeling te voorzien van een iPad zodat u ook met uw familielid / naaste kunt beeldbellen. We zullen mensen vrijmaken om bewoners hierin te ondersteunen.

De zorgmedewerkers proberen zoveel mogelijk te rapporteren in het elektronisch dossier van de bewoners, zodat u goed op de hoogte blijft. Via ‘CarenZorgt’ kan de familie meelezen. Als u daar nog geen gebruik van maakt, kan de eerste contactpersoon dat aanvragen via een mailtje aan receptie@szdv.nl.

Mijn familielid / naaste is ernstig ziek. Kan ik dan echt niet komen?

Bezoek is niet mogelijk. In enkele situaties wordt echter een uitzondering gemaakt. Hiervan is sprake als de gezondheidstoestand ernstig verslechtert. Uw teamleider zal dan in overleg met de specialist ouderengeneeskunde met u contact opnemen en met u overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Wat gebeurt er als een bewoner is besmet met het coronavirus?

Als een bewoner positief wordt getest op het corona virus zullen we same met de GGD, de specialist ouderengeneeskunde, deskundige Infectiepreventie van het ziekenhuis en het crisisteam maatregelen worden genomen.

Welke maatregelen dat precies zijn is afhankelijk van de locatie en omstandigheden, maar zijn gericht om verdere verspreiding te voorkomen. U wordt daar uiteraard over geïnformeerd.

Maatregelen met betrekking tot de faciliteiten van de locaties:

Wat gebeurt er met de was?

We hebben vaste tijdstippen voor het ophalen en brengen van de was. Dat hebben we als volgt ingedeeld. We hopen dat u hier zoveel mogelijk rekening mee kunt houden.

U kunt op deze tijdstippen ook andere spulletjes voor de bewoner afgeven, zoals toiletspullen, post enz.

Locatie de Aa

Maandag van 11.00 uur tot 12.30 uur 

Donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur

Locatie Kampje

Maandag van 14.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur

Locatie Overdorp

Maandag van 14.00 uur tot 15.00 uur

Donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur

 

Wat gebeurt er met de dagbesteding?

Al onze dagbestedingslocaties zijn gesloten tot in ieder geval 6 april.

 

Bij wie kan ik met mijn vragen terecht?

Voor vragen kunt u ten alle tijden terecht bij de teamleider van de locatie. Ook kunt u uw vragen per mail stellen aan receptie@szdv.nl.

 

Voor meer algemene vragen en antwoorden kunt u de website van het RIVM raadplegen.