Afspraken ZDV

Om de veiligheid van iedereen te waarborgen en te voldoen aan de regels van het RIVM, gelden er een aantal regels:   

Algemeen

Bezoek is mogelijk als er geen Covid-19 besmettingen zijn op een afdeling of locatie. Bij een besmetting moet de bezoekregeling tot nader order worden stop gezet.

Contactpersonen worden geinformeerd over de bezoekregeling. 

Bezoekregeling

Uiteraard sluit Zorggroep de Vechtstreek zich aan bij deze maatregel en is tot nader bericht maar 1 persoon per dag toegestaan. Daarnaast willen wij u dringend vragen om zoveel als mogelijk steeds dezelfde bezoeker te laten komen. Dit om het aantal contacten van onze bewoners en daarmee het risico op besmetting zoveel als mogelijk te beperken. 

Voor afdelingen waar bewoners positief zijn getest op COVID-19 gelden andere bezoekregels. De contactpersonen van deze afdelingen zijn daarover eerder geïnformeerd.

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de teamleider van de betreffende locatie.