Afspraken ZDV

30 maart 2020

Vanaf vandaag zijn 6 iPads in gebruik voor het beeldbellen. Vanuit de afdelingen zal het initiatief worden genomen. De activiteitenbegeleider zal met de iPad het nummer bellen van de eerste contactpersoon (of een ander nummer als dat zo is afgesproken) om zo te kunnen beeldbellen met de bewoner en familie. Uiteraard wordt per bewoner gekeken of dit geschikt is. 

24 maart 2020

* Er worden 6 IPads geleverd die gebruikt we kunnen gebruiken om op alle locaties te kunnen beeldbellen. Ook worden medewerkers vrijgesteld om bewoners te ondersteunen als zij willen telefoneren. Echter dat is niet voor iedere bewoner geschikt (sommige bewoners begrijpen de situatie niet en/of worden er onrustig van). De zorgmedewerkers zullen hier op letten.

* De zorgmedewerkers proberen zoveel mogelijk te rapporteren. Via ‘CarenZorgt’ kan de familie meelezen. Als u daar nog geen gebruik van maakt, kunt u dat aanvragen via een mailtje aan receptie@szdv.nl.

* Foto bewoner in dossier: wij willen graag in het elektronisch cliënten dossier van onze bewoners een foto van de bewoner laten plaatsen. Reden hiervoor is dat wij ons voorbereiden op een situatie waarbij er door uitval van medewerkers door het coronavirus meer verzorgenden van buiten de organisatie ingezet moeten worden. In dat geval is het belangrijk dat de bewonersidentificatie ook via het dossier kan.

Deze foto kan echter alleen via CarenZorgt door de 1e contactpersoon worden geüpload in het dossier. Als u een geschikte foto heeft vragen wij u om dit te doen. Als u geen geschikte foto heeft kunnen wij die voor u maken en naar u mailen, zodat u deze kan uploaden. Als wij deze foto moeten maken of als u vragen hierover heeft of ondersteuning wenst laat u dat dan svp weten via de mail receptie@szdv.nl.

* Bellen naar de afdeling: wij willen u verzoeken om pas na 11.00 uur contact op te nemen met de afdeling.

* Aanvullende informatie (vanuit ActiZ) over bezoekverbod:

* Tijdens de momenten die zijn afgesproken voor de was, kan men ook toiletspullen, post e.d. afleveren bij de balie/ingang van het zorgcentrum. Tijdstippen van was ophalen en brengen voor mantelzorgers tijdens sluiting: 

Locatie de Aa: Maandag van 11.00 uur tot 12.30 uur, donderdag van 14.00 uur tot 15.30 uur

Locatie Kampje: Maandag van 14.00 uur tot 15.00 uur, woensdag van 11.00 uur tot 12.00 uur

Locatie Overdorp: Maandag van 14.00 uur tot 15.00 uur, donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur