Vertrouwenspersonen

Bij de vertrouwenspersoon kunnen bewoners van onze woonzorgcentra terecht die niet tevreden zijn over de zorg die zij ontvangen.

Wanneer men niet tevreden is over de verzorging in het woonzorgcentrum, kan men dat in eerste instantie bespreken met degene die de klacht aangaat. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klacht besproken worden met de eerst verantwoordelijke verzorgende, of de directie. Ook de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris van het verzorgingshuis kan helpen bij de behandeling van de klacht.

Wanneer u één van onze vertrouwenspersonen wilt spreken belt u dan met ons algemene nummer 0346-258400, wij zorgen dan dat het contact wordt gelegd.