Klachten

Bij Zorggroep De Vechtstreek doen medewerkers hun uiterste best om zorg -en dienstverlening te bieden die aansluit op uw persoonlijke wensen. Toch kan het voorkomen dat u onvrede ervaart over de door ons verleende zorg- of dienstverlening.

U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de verzorging of verpleegkundige behandeling, over de wijze waarop u als persoon behandeld bent of over de maaltijdverstrekking. In al dat soort voorvallen willen we graag uw mening horen. Uiteraard met het doel om samen tot een bevredigende oplossing te komen.

Wat kunt u doen?

Een klacht ontstaat vaak in de directe relatie tussen cliënt en zorgverlener of behandelaar. We stellen het op prijs als u uw klacht met deze zorgverlener of behandelaar uitpraat of bespreekt met de contactverzorgende van de betreffende afdeling. Wellicht is één gesprek al voldoende om tot een oplossing te komen.

Het kan voorkomen dat u, na het bespreken van uw klacht, niet tevreden bent. Het kan ook dat u de klacht niet wilt bespreken met de betrokken persoon, omdat u dat lastig vindt. In dat geval neemt u contact op met een van de teamleiders of managers. Samen met u, zal het gesprek worden aangaan met de betrokken medewerker(s) met als doel tot een oplossing te komen voor uw klacht.

Vertrouwenspersoon

Wanneer u hier de voorkeur aan geeft, dan kunt u met uw klacht terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon probeert door bemiddeling met de betreffende medewerker en/of manager tot een oplossing van de klacht te komen.

De vertrouwenspersoon verwijst uw klacht door wanneer:

Bestuurder

U kunt uw klacht indienen bij de bestuurder, wanneer u dit wenst of wanneer uw klacht na een gesprek met het zorgteam, de coach, de manager of de vertrouwenspersoon niet naar tevredenheid is opgelost. Samen met u en, indien gewenst, de betrokken medewerker, probeert de bestuurder uw klacht op te lossen.

Klachtenprocedure en formulier

Het is ook mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen middels het klachtenformulier. Het formulier kunt u deponeren in de klachtenbus bij de entree van het woonzorgcentrum. Deze wordt wekelijks geleegd. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op. De volledige klachtenprocedure en het klachtenformulier kunt u hier bekijken.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Zorggroep De Vechtstreek biedt u de mogelijkheid om de klacht te bespreken met een onafhankelijk klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht voor deze persoon richten aan:

Karin Somhorst

Telefoon: 06-24711086

Email: karin@the-lighthouse.nl

Externe klachtencommissie

Als u vindt dat uw klacht door Zorggroep De Vechtstreek niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u als cliënt, familie of zaakbehartiger uw klacht voorleggen aan de Externe Klachtencommissie. Klachtencommissie Verpleging en Verzorging Utrecht (KVVU).

Klacht indienen

Klachten voor de externe klachtencommissie dienen schriftelijk te worden ingediend. Vermeld wat uw klacht is, wie de betrokkenen zijn, op welke locatie het probleem speelt en wat er tot nu toe met uw klacht is gebeurd.

Klik hier voor het klachtenregelement

De KVVU is schriftelijk te bereiken op postadres:

KVVU

p/a AxxionContinu

Beneluxlaan 922, 3526 KJ UTRECHT

of e-mail: info@kvvu.nl

Voor het indienen van klachten geeft de KVVU de voorkeur aan dit via de e-mail te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale klachtenformulier.

U ontvangt binnen zeven werkdagen een bevestiging van ontvangst en informatie over het vervolg van de procedure. Het oordeel dat de klachtencommissie velt, geldt als een zwaarwegend advies.

De Geschillencommissie

De geschillencommissie voor de VVT is sinds 2017 Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Als lid van AcTiz (werkgeversorganisatie) staat Zorggroep De Vechtstreek bij deze Geschillencommissie geregistreerd.

Als er tijdens uw verzorging of verpleging iets misgaat, kunt u de problemen vaak samen met de zorggroep oplossen. In sommige gevallen volstaan excuses, in andere gevallen zult u de geleden schade vergoed willen hebben. Als u het met de zorggroep niet eens wordt over de oplossing, kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorginstellingen. 

Alle geschillencommissies zijn te bereiken op:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag  

Wij verwijzen u voor meer informatie naar de website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/verpleging-verzorging-en-geboortezorg/