Sociale kaart

 

De woonzorglocaties van Zorggroep De Vechtstreek bevinden zich in woonwijken en maken onder deel uit van de samenleving van Kockengen, Loenen aan de Vecht en Breukelen. Het voordeel van deze locatie is dat Woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen voor cliënten/burgers ook van andere organisaties binnen handbereik zijn. Enkele welzijnsvoorzieningen, die Zorggroep de Vechtstreek te bieden heeft zijn dagverzorging en thuiszorg. Op deze pagina vindt u een overzicht van links en organisaties, die mogelijk van belang kunnen zijn voor u of uw naasten. Onze medewerkers zijn op de hoogte van deze sociale kaart en kunnen u hier goed over informeren. Voor alle zorgvragen kunt u ons Servicebureau bellen of mailen, zie inzet "Zorg aanvragen of vragen?", rechts op deze pagina.

1)     Sociale kaart Nederland

Op de digitale sociale kaart Nederland vindt u praktische informatie, adressen, producten en diensten en handige links naar websites waarop u informatie kunt vinden over zorg, welzijn, wonen en inkomen. www.socialekaartnederland.nl

2)     Stichtse Vecht breed

In de sociale kaart van de gemeente Stichtse Vecht vindt u praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen in de gemeente Stichtse Vecht. U kunt eenvoudig zoeken naar de hulp of instantie die u nodig heeft, binnen de gemeente, de provincie of in heel Nederland.

De Sociale kaart van de gemeente Stichtse Vecht wordt beheerd door MEE. (MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen). U kunt de sociale kaart vinden op: www.stichtsevecht.socialekaartnederland.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Mensen met een beperking, bijvoorbeeld door ziekte of ouderdom, hebben recht op een financiële tegemoetkoming uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo is bedoeld voor de bekostiging van lichte ondersteuning zoals huishoudelijke hulp, begeleiding en dagverzorging. Persoonlijke verzorging is verschoven naar de Zorgverzekeringswet en voor een verblijf in een woonzorgcentrum kunt u aanspraak maken de Wet langdurige zorg (Wlz)

Wmo loket

Het Wmo-loket van gemeente Stichtse Vecht is het loket voor al uw aanmeldingen over zorg, welzijn en ondersteuning om zo mee te (kunnen) blijven doen aan de samenleving. Het Wmo-loket kijkt samen met u wat het beste antwoord op uw aanmelding voor ondersteuning is. In sommige gevallen kunnen medewerkers uw vraag direct beantwoorden of uw aanmelding direct in behandeling nemen en ondersteuning voor u regelen. Het Wmo-loket geeft ook informatie over andere organisaties die u kunnen helpen.

Het Wmo-loket geeft informatie en advies over:

Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor:

Aanvragen

Heeft u ondersteuning of hulp nodig op het gebied van wonen, welzijn of zorg? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart, een gehandicaptenparkeerplaats, huishoudelijke hulp, woon,- of vervoersvoorzieningen voor gehandicapten of ouderen? Dan kan de gemeente u verder helpen. 

Persoonlijke informatie

Na het beoordelen van uw persoonlijke situatie, geeft de gemeente een indicatie af. Het is ook mogelijk dat de gemeente u adviseert om een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan te vragen. Uw indicatie bepaalt welke bijdrage u krijgt uit de Wmo.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Wmo-loket. Het Wmo-loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:00 uur op algemeen telefoonnummer: 140346 (U hoeft geen 0346 ervoor in te toetsen) of u maakt online een afspraak via www.stichtsevecht.nl/afspraak. Onze zorgbemiddelaars helpen u ook graag met eventuele aanmelding. Voor informatie over de Wet langdurige zorg klikt u hier

Eigen bijdrage

Niet alle kosten voor huishoudelijke hulp worden vergoed. Er is een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw belastbaar inkomen. www.stichtsevecht.nl

Meer informatie over de Wmo van de Rijksoverheid vindt u hier.

Meer info over Wlz overheid vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz

3) Welzijnsactiviteiten

Binnen de regio Stichtse Vecht worden diverse welzijnsactiviteiten geboden voor ouderen. Hieronder volgt een weergave van een aantal van deze activiteiten. Voor meer activiteiten en aanbieders kunt u ook kijken op de sociale kaart van de gemeente Stichtse vecht.  www.stichtsevecht.socialekaartnederland.nl

Alzheimercafé

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Bijeenkomsten vinden plaats in Breukelen. Voor meer informatie kunt u kijken op http://welzijnstichtsevecht.nl/alzheimer-caf%C3%A9

Bibliotheek 

In Breukelen, Loenen en Kockengen vindt u bibliotheken die voor iedereen toegankelijk zijn. Kijk voor meer informatie op de website: www.bibliotheekavv.nl. Ook In de diverse locaties van zorggroep de Vechtstreek kunt u terecht voor boeken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.szdv.nl

Cursussen

Cursussen volgen is niet alleen leerzaam, maar ook leuk, gezellig en altijd waardevol. Een deskundige docent kan u antwoord geven op uw specifieke vragen. Daarnaast blijkt vaak dat het delen van ervaringen met mensen die ‘in hetzelfde schuitje’ zitten, soms erg prettig is. Cursussen op creatief, cultureel en educatief gebied worden binnen de Vechtstreek aangeboden door Welzijn Stichtse Vecht (Voorheen SWIB en stichting Tympaan)http://www.welzijnstichtsevecht.nl/ en http://www.swib.nl/ Voor cursusprojecten in de provincie Utrecht kijk op www.cursusproject.nl

Dementie consulent

De dementie consulent draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van zorg thuis, het voorkomen van onnodige opname en de kwaliteit van leven voor de dementerende, diens partner en naaste familie. Men kan kosteloos gebruik maken van deze dienst.
De consulent is vertrouwenspersoon, adviseur en pleitbezorger tijdens het hele zorgproces in de thuissituatie. Zij zet zich in om de oudere met dementie zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen en ondersteunt de mantelzorgers. De dementieconsulent werkt nauw samen met de huisartsen, thuiszorg, zorgbemiddelaars en de ouderenadviseur van Welzijn Stichtse Vecht ( voorheen Tympaan). Voor meer informatie kunt u kijken op de websie van alzheimer Nederland https://www.alzheimer-nederland.nl/over-ons/wat-doen-wij/hulp-en-advies

Handjehelpen

Handjehelpen gelooft in een samenleving waar iedereen mee kan doen en waar mensen zich voor elkaar inzetten. Daarom ondersteunen wij mensen die zonder onze steun niet of slechts ten dele mee kunnen doen. Dat zijn veelal kinderen en volwassenen met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Wij zijn er ook voor (overbelaste) mantelzorgers. Wij koppelen hen aan mensen - vrijwilligers en stagiairs - die hun maatschappelijke betrokkenheid om willen zetten in daden. Onze hulpvragers geven aan dat dankzij een maatje hun leven fijner is, dat ze méér contacten hebben en beter in hun vel zitten. Dát is het Handjehelpen-effect! Gun jij meer mensen dit effect? Word ook maatje voor iemand bij jou in de buurt. We zijn actief in 18 gemeenten in de provincie Utrecht, in Amsterdam en in Weesp. www.handjehelpen.nl

Internetcafé 
Bij Overdorp is er gelegenheid tot het gebruiken van een internet computer. U bent van harte welkom. Tevens biedt de bibliotheek van Stichtse Vecht Seniorweb. Seniorenweb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt. Meer informatie is te vinden op http://www.seniorweb.nl/

Kapper in verpleeg- en verzorgingshuizen 
De diverse locaties van Zorggroep De Vechtstreek hebben een kapsalon in huis waar u gebruik van kan maken. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het de receptie van de Aa in Breukelen op 0346-258400 en ’t Kampje te Loenen 06-28898263

Maaltijdvoorziening 
Zelfstandig wonende ouderen in Loenen, Breukelen en Kockengen, die (tijdelijk) niet zelf kunnen of willen koken, kunnen gebruik maken van de maaltijdvoorziening aan huis van Zorggroep De Vechtstreek. De driegangendiners worden thuisbezorgd door de woonzorginstelling bij u in de buurt. U kunt zelf bepalen of u deze ’s middags of ’s avonds wilt nuttigen. Onze koks houden, vanzelfsprekend, rekening met uw dieet of allergieën.

U bent ook van harte welkom in onze restaurants. De restaurants van Overdorp en  De Meander in Breukelen (net als De Aa gevestigd in het multifunctioneel centrum De Driestroom) serveren dagelijks dagverse menu’s en bieden u een levendige en gezellige ontmoetingsplek. U kunt er heerlijk dineren met kennissen, vrienden, familie of andere senioren uit de omgeving. Als het lastig is voor u om op eigen gelegenheid naar het restaurant te komen, kunnen wij u ter dienste zijn.

Binnen de Stichtse Vecht zijn er meerdere aanbieders van maaltijden, zoals Apetito, “vers aan tafel”, Welzijn Stichtse Vecht enz. Voor meer informatie kunt u kijken op de sociale kaart van de Stichtse vecht 

Mantelzorg
Mantelzorg is de zorg die mensen vanuit een persoonlijke relatie aan elkaar bieden. Mantelzorger wordt je vaak zomaar, je kiest er niet voor. Het zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte naaste kan veel voldoening geven. Toch kan het ook zwaar zijn om die hulp te bieden. Voor meer informatie over hulp bij mantelzorg kunt u terecht op de websites van Welzijn Stichtse Vecht.  https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/ondersteuning-voor-mantelzorgers_945.html  Zie ook website Gemeente Stichtse Vecht  Tevens kunt ook een bezoek brengen aan de website van de Handjehelpen regio Utrecht www.handjehelpenregioutrecht.nl

Ouderenadvies 
Als u inwoner bent van de gemeente Stichtse Vecht en 55 jaar of ouder bent kunt u gebruik maken van het ouderenadvies. De ouderenadviseur van Welzijn Stichtse Vecht geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen. Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Welzijn Stichtse Vecht.

Recreatieve en sportactiviteiten 
Zorggroep De Vechtstreek biedt diverse activiteiten aan hun cliënten. Ook inwoners uit de gemeente zijn welkom om deel te nemen aan onze activiteiten. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. Op onze locatie in Breukelen is ook o.a. fitnes mogelijk bij de fysiotherapeut bij de in de driestroom  gevestigde praktijk Vechtstreek fysiotherapie. De fysiotherapiepraktijk van R. Beelen biedt ook spreekuur op locatie Overdorp. Binnen de regio Breukelen, Loenen en Kockengen worden diverse activiteiten geboden voor inwoners uit de regio in  alle leeftijdscategorieën. Te denken valt aan sportverenigingen, sportscholen, zwembaden, fysiotherapie praktijken enz. voor meer informatie kunt u kijken op de gemeentegids van de gemeente Stichtse Vecht:  http://stichtsevecht.socialekaartnederland.nl/

Rijbewijskeuring 
Wilt u uw rijbewijs vernieuwen of vervangen? Dan kunt u bij de gemeente Stichtse Vecht terecht. www.stichtsevecht.nl

Rollator   Reparatie
Lekker in het zonnetje buiten zijn, met uw rollator, rolstoel of scootmobiel, dat kan als uw hulpmiddel ook goed werkt. Graag Gedaan de vrijwillige hulpdienst uit Breukelen, onderdeel van welzijn Stichtse Vecht, heeft een vrijwilliger die uw hulpmiddel kan nakijken en zo mogelijk kan repareren.

Regiotaxi 
Bent u niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen of wilt u graag begeleiding bij uw ziekenhuisbezoek? Dan kunt u gebruik maken van de Regiotaxi. Op de site van de gemeente vindt u informatie voor het gebruik van de Regiotaxi www.stichtsevecht.nl

Op het gebied van gezondheidszorg, activiteiten voor ouderen, wonen of financiële regelingen voor ouderen die het niet zo breed hebben, beschikt stichting Welzijn Stichtse Vecht over vrijwilligers die zijn opgeleid om u te informeren over de regelingen en voorzieningen die er zijn. In de praktijk is gebleken dat veel ouderen onvoldoende op de hoogte zijn. Samen met de vrijwilliger kunt u kijken waar u nu of in de toekomst gebruik van wilt maken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Welzijn Stichtse Vecht: http://welzijnstichtsevecht.nl/

Servicediensten   Graag gedaan

Graag gedaan is onderdeel van Welzijn Stichtse Vecht. De Vrijwillige Hulpdienst probeert te helpen in situaties, waarin andere instellingen, familie of vrienden niet kunnen helpen. Het gaat om eenvoudige diensten zoals:

- Begeleiden van ouderen of alleenstaanden bij een ziekenhuisbezoek of - opname.
- Vervoer of begeleiding van mensen die minder goed ter been zijn, naar de  dokter,  de fysiotherapeut, de kapper, tandarts enz.
- Een boodschap doen voor een zieke of een oudere en kleine karweitjes in en om het huis. 
- Informatieverstrekking en doorverwijzen naar andere organisaties, Meer informatie over de servicediensten staat beschreven op de website van Welzijn Stichtse Vecht http://www.welzijnstichtsevecht.nl/

Bij Graag Gedaan kunt u tijdens de spreekuren op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-10.00 uur ook uw hulpvraag op het gebied van vervoer, maar ook boodschappen en klussen bij ons neerleggen

Thuiszorg

Binnen de Stichtse Vecht zijn er diverse aanbieders van Zorg Thuis, waaronder Zorggroep de Vechtstreek.

Mocht u thuiszorg nodig hebben of informatie willen hebben over de thuiszorg dan kunt u hiervoor contact opnemen met de zorgbemiddeling, zie inzet "Zorg aanvragen of vragen?" rechts op deze pagina.

Vrijwilligerswerk 
Wilt u graag andere mensen helpen en in contact komen met andere bewoners uit Zorggroep De Vechtstreek? Zoekt u een manier om uw tijd zinvol te besteden of zoekt u werk als alternatief voor een betaalde baan? Informeer dan naar de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk! Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt bellen naar 0346-258400

Kim Verbeek (coördinator Overdorp)

Joke Koolschijn (coördinator De Aa)

Sanne van Eck (coördinator 't Kampje)

Een vacatureoverzicht of bezoek de website van szdv www.szdv.nl en  Handjehelpen regio Utrecht.

Andere verenigingen / belangenorganisaties

Op landelijk niveau zijn er diverse andere welzijnsorganisaties en belangenorganisaties actief, zoals de www.zonnebloem.nl en de www.anbo.nl. Deze bieden ook in de gemeente Stichtse vecht hun diensten aan. Voor meer informatie kunt u kijken op de sociale kaart www.socialekaartnederland.nl