Vertrouwenspersonen/Klachten

In dit hoofdstuk vindt u informatie over onze vertrouwenspersonen en de klachtencommissie.