Dementiezorg

Dementie is een sluipende en ingrijpende ziekte voor u en alle betrokkenen. Vaak een moeilijk te accepteren ziekte door zowel u, uw partner, naasten en andere mantelzorgers. Omgaan met dementie roept veel vragen op. Het begeleiden en zorgen is voor alle betrokkenen vaak zwaar en moeilijk. Ons doel is dat u met hulp en ondersteuning van mantelzorgers zo goed en lang mogelijk zelfstandig en comfortabel thuis kan blijven wonen. 

Wij hebben een dementieteam om u hierbij te ondersteunen. Zij geven goede informatie, voorzien u van advies en indien nodig regelen zij voor u de zorg. Wij bieden zorg en behandeling in alle stadia aan. Als het thuis niet meer gaat dan kijken we samen met u en uw familie en andere mantelzorgers naar mogelijke oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld de Ontmoetingsgroep, de dagverzorging, de tijdelijke opname of een geschikte woonruimte zijn. Onze dementie zorgverleners hebben ruime ervaring en kennis om u en alle betrokkenen te kunnen begeleiden.

Wij komen graag bij u langs en luisteren vooral naar wat u graag zou willen.

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over dementiezorg dan kunt u ons Service en Zorgbureau bellen of mailen, zie inzet "Zorg aanvragen of vragen?" rechts op deze pagina.