Organisatiestructuur

Raad van bestuur

Het besturen van Zorggroep De Vechtstreek is gedelegeerd aan een éénhoofdige raad van bestuur en wordt gecontroleerd door de raad van toezicht. Jeroen Schackman vormt de eenhoofdige raad van bestuur.

Managementteam

Het managementteam geeft richting, inhoud en uitvoering aan het beleid van Zorggroep De Vechtstreek.

Het managementteam wordt gevormd door:

Raad van toezicht 

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur van Zorggroep De Vechtstreek. De raad van toezicht werkt volgens de Governancecode Zorg en telt vijf leden. De zittingsperiode van de Raad van Toezicht is vier jaar. Er kan maximaal één herbenoeming van nog eens vier jaar plaatsvinden.

De toezichtvisie (2021) van de raad van toezicht vindt u hier

De raad van toezicht bestaat uit:

De heer M. Dopper, voorzitter

Mevrouw A.J.J.M. Keijzer-van Laarhoven, vice-voorzitter, lid commissie kwaliteit en veiligheid

Mevrouw K.S.D. Deutekom, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid

De heer I. van Dijk, lid auditcommissie

De heer D. van Riet, voorzitter auditcommissie