Loenen aan de Vecht

​De lokale cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van een locatie en heeft namens hen medezeggenschap in het beleid en in de uitvoering van de zorginstelling. Iedere locatie heeft zijn eigen locale cliëntenraad. De mening en eventuele vragen van de cliënten komen terug in de vergadering van deze raad en worden besproken met de manager Zorg en Bedrijfsvoering. Op deze manier krijgt deze een goed beeld van hoe de cliënten denken over de zorg en het welzijn op de locatie.

CR_Loenen.jpgv.l.n.r. voor: Peter van Dongen, Dicky Ferwerda

v.l.n.r. achter: Gina van Oort, Janny Thiemann