Breukelen/Kockengen

De lokale cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van een locatie en heeft namens hen medezeggenschap in het beleid en in de uitvoering van de zorginstelling. Iedere locatie heeft zijn eigen lokale cliëntenraad. De mening en eventuele vragen van de cliënten komen terug in de vergadering van deze raad  en worden besproken met de manager Wonen, Welzijn en Zorg. Op deze manier krijgt deze een goed beeld van hoe de cliënten denken over de zorg en het welzijn op de locatie.

Per 1-10-2020

CR Breukelen/Kockengen

Voorzitter: dhr. H. (Henri) v.d. Vall

Lid: mevr. M. (Marian) Lambert

Lid: Dhr. J.T.M. (Jos) van der Linden