Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is een zelfstandig orgaan dat alleen bevoegdheden kan uitoefenen die gedelegeerd zijn door de lokale cliëntenraden. De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Stichting Zorggroep De Vechtstreek. De CCR  wordt gevormd door een afvaardiging vanuit de lokale cliëntenraden aangevuld met Thuiszorg en Dagverzorging. Deze raad bestaat uit bewoners, familie of vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de organisatie. De overlegpartner van de centrale cliëntenraad is de Raad van Bestuur. Daarnaast werkt de CCR samen met andere cliëntenraden.

 

Per 1-10-2020

CCR

Voorzitter: dhr. H. (Henri) v.d. Vall

Lid/vertegenwoordiger CR Breukelen/Kockengen: mevr. M. (Marian) Lambert

Lid/vertegenwoordiger CR Loenen: mevr. J. (Janny) Thiemann