Stichting Vrienden van Overdorp

Begin 1990 is de Stichting Vrienden van Overdorp opgericht om het welzijn van en het wonen in woonzorgcentrum Overdorp te bevorderen. De bewoners van verzorgingshuis Overdorp krijgen natuurlijk wel alle verzorging die zij nodig hebben, maar door de bezuinigen van de overheid, zijn niet altijd gelden beschikbaar voor dingen om de woonomgeving aangenamer te maken.

Wensen van bewoners staan centraal

De wensen  van bewoners van Overdorp spelen een belangrijke rol. In samenwerking met de activiteitencoördinator inventariseert de stichting wensen en behoeftes en bepaalt op basis daarvan hoe het beschikbare geld wordt besteed.

Wordt donateur!

Stichting Vrienden van Overdorp is volledig afhankelijk van donateurs. Dankzij hun is het verblijf in Overdorp voor talloze ouderen nog aangenamer. Kortom betaling van voorzieningen waarop de wettelijke regelingen niet van toepassing zijn. Steun daarom onze Stichting en word vriend of vriendin van Overdorp.

Contact:

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u ons steunen, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden van Stichting Vrienden van Overdorp:

Mevr. Rita Versloot (voorzitter)
telefoon: 0346-241988

Dhr. Ad van Dongen (penningmeester)
telefoon: 0346-241722

Mevr. Joke Struijk-Francken (secretaris)
telefoon: 0346-241726

 

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (Sportverenigingen en personeelsverenigingen zijn meestal geen ANBI.)

Klik hier voor de ANBI gegevens van Stichting Vrienden van Overdorp.