Keurmerk

Zorggroep de Vechtstreek is sinds maart  2015 in het bezit van het Perspekt Gouden Keurmerk in de zorg. De audit en dus ook het keurmerk betreft locatie Overdorp, locatie De Aa, locatie 't Nieuwe Kampje en de Thuiszorg.

Het keurmerk is toegekend na een externe audit van 3 dagen, uitgevoerd door auditoren van Stichting Perspekt, een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst. Met een Perspekt keurmerk in de zorg wordt erkend dat een organisatie verantwoorde zorg- en/of dienstverlening biedt, conform branchespecifieke eisen en een verantwoord ondernemer is, die aan relevante wet- en regelgeving voldoet en blijvend aan verbetering en borging werkt.

Gedurende de audit zijn er zo’n 70 normen getoetst, zowel op het gebied van de zorgverlening als op het gebied van de ondersteunende processen. (o.a. beleid, personeel en facilitair) Hiervoor hebben de auditoren (een heleboel) gesprekken met medewerkers en cliëntenraden gevoerd, een rondgang op elke locatie gehouden en documenten en registraties ingezien.

De certificaten van het Gouden keurmerk van Perspekt hebben een mooie plaats gekregen in De Aa, Overdorp en ’t Nieuwe Kampje. Dat betekent natuurlijk niet dat we nu rustig aan kunnen doen op kwaliteitsgebied. Naar aanleiding van het auditrapport is er een verbeterplan gemaakt waarmee we direct weer aan de slag zijn gegaan om de zorg- en dienstverlening binnen Zorggroep De Vechtstreek nog beter te maken.