Ondernemingsraad

De Wet op de ondernemingsraden is ook op de Zorggroep De Vechtstreek van toepassing.

De OR van Zorggroep De Vechtstreek bestaat uit zeven leden. De samenstelling van de Raad is representatief vanwege de afvaardigingen uit diverse disciplines en afdelingen. De Ondernemingsraad vergadert regelmatig, zowel met als zonder aanwezigheid van de bestuurder (directie).

De ondernemingsraad heeft medezeggenschap over het beleid van Zorggroep De Vechtstreek. Dat betekent dat plannen met de OR worden besproken voordat ze worden uitgevoerd. Daarbij kan het gaan om financiële of organisatorische zaken. Ook kan het gaan om personeelsaangelegenheden zoals regelingen voor werktijden, vakanties en ziekteverzuim. Als het gaat om financieel, economisch en organisatorische beleid, vraagt het bestuur de ondernemingsraad om advies. In andere gevallen, als het gaat om regelingen met betrekking tot personeelsbeleid, is er toestemming van de OR nodig.

De ondernemingsraad gaat over zaken die het hele personeel of een gedeelte daarvan aangaan. De ondernemingsraad kan niets doen in persoonlijke situaties.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de ondernemingsraad, mail dan naar: ondernemingsraad@szdv.nl

Samenstelling ondernemingsraad

Samenstelling OR per 01-12-2020:
Lidia Schouten  (voorzitter) Facilitaire dienst De Aa

Lydia Gels                  Gastvrouw De Aa

Ineke Röling               Zorg De Aa

Mariska Vergeer         Teamleider De Aa

Marijke Tolboom         Zorg De Aa

Gera van Vliet            Facilitaire dienst Overdorp

Ed Meijers                  Facilitaire dienst ‘t Kampje

 Ambtelijk Secretaris: Emmy Doornbos