Zorginhoudelijke indicatoren

Zorggroep De Vechtstreek meet de kwaliteit van de geleverde zorg volgens een landelijk vastgesteld kader. Het kader Normen voor goede zorg.

Vragenlijst

We vullen een vraag in over de toestand per cliënt. Daarnaast beantwoorden we per onderwerp een aantal vragen. Alle vragenlijsten vindt u op https://www.zorginzicht.nl.  Evenals het volledige kwaliteitskader Normen voor Goede Zorg.

Correcties

Het bedrijf Mediquest corrigeert de scores, zodat de uitkomsten van de meting vergeleken kunnen worden met het gemiddelde in Nederland. Hierop heeft Zorggroep de Vechtstreek geen invloed. Naarmate er meer correctie plaatsvindt, gaat het onderwerp meer cliënten op de locatie aan. Ook is er een landelijk gemiddelde berekend, waaraan de gecorrigeerde score gespiegeld wordt. Hierdoor wordt inzichtelijk waar een locatie goed in is en wat ze kan verbeteren.

De resultaten van de metingen van de zorginhoudelijke indicatoren per locatie zijn beschikbaar op de website van https://www.zorginzicht.nl let op; gegevens op de website van kiesbeter zijn niet altijd recent, deze gegevens worden bijgehouden door een externe organisatie.