Het Gouden keurmerk

Zorggroep de Vechtstreek is sinds maart 2015 in het bezit van het Perspekt Gouden Keurmerk in de zorg. De audit en dus ook het keurmerk betreft locatie Overdorp, locatie De Aa, locatie 't Kampje en de Thuiszorg

Het keurmerk is toegekend na een externe audit van 3 dagen, uitgevoerd door auditoren van Stichting Perspekt, een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst. Lees meer