Verantwoorde zorg

Binnen Zorggroep De Vechtstreek werken we van harte aan verantwoorde zorg.

Kwaliteit is een steeds belangrijker begrip geworden in de gezondheidszorg. Cliënten en bewoners verwachten een goede kwaliteit van zorg, welzijn en service. Maar ook de overheid en de zorgverzekeraars dringen aan op een goede kwaliteit van de zorg.

Met de eigen regie van de cliënt als voornaamste uitgangspunt, wil Zorggroep De Vechtstreek verantwoorde zorg leveren. Daarin staat de kwaliteit van leven centraal. De cliënten en bewoners krijgen professionele verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling.