Resultaten cliënttevredenheid

Cliënttevredenheidsonderzoek

In het najaar van 2014 heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Facit binnen Zorggroep De Vechtstreek een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek is middels een steekproef een groot aantal cliënten benaderd door middel van interviews en vragenlijsten. De cliënttevredenheid is op veel van de onderzochte onderdelen groot. Daarnaast kwam een aantal zaken naar voren, die wij zouden kunnen verbeteren. Op de vraag of de cliënt/vertegenwoordiger de organisatie aan zou bevelen bij familie en/of vrienden reageerde bij De Aa/Overdorp 87 / 91% positief. Bij ’t Nieuwe Kampje was dit 81 / 87%. Bij de dagverzorging was dit 100% en de thuiszorg 98%.

Hieronder een beperkte weergave van de resultaten;

De Aa/Overdorp

95% van de geraadpleegde bewoners geeft aan dat de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoners serieus neemt;
100% van de vertegenwoordigers geeft aan dat de maaltijden er verzorgd uitzien en dat er genoeg tijd is om te eten;

Ter verbetering

73% van de geraadpleegde bewoners geeft aan dat er genoeg personeel in huis is 68% van de vertegenwoordigers geeft aan mee te kunnen beslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt

’t Nieuwe Kampje

100% van de geraadpleegde bewoners vindt dat de organisatie de afspraken over de verzorging en behandeling goed nakomt;
100% van de vertegenwoordigers geeft aan snel op de hoogte te worden gesteld als er iets met de bewoner is

Ter verbetering

59% van de geraadpleegde bewoners geeft aan mee te kunnen beslissen over wanneer zij zorg of hulp krijgt 67% van de vertegenwoordigers geeft aan dat er genoeg tijd is voor de bewoner.

Thuiszorg

96% van de geraadpleegde thuiswonende cliënten geeft aan de verzorging te krijgen op de manier waarop zij dat willen;
90% van de geraadpleegde thuiswonende cliënten vindt dat de verzorging de afspraken over de zorg goed nakomt;

Ter verbetering

73% van de geraadpleegde thuiswonende cliënten geeft aan mee te kunnen beslissen op welke tijdstippen en dagen zij thuiszorg ontvangen 69% van de geraadpleegde thuiswonende cliënten geeft aan te weten hoe en wanneer de zorginstelling telefonisch bereikbaar is.

Huishoudelijke zorg

93% van de geraadpleegde cliënten huishoudelijke zorg geeft aan de aanbieder de mondelinge werkafspraken nakomt;
98% van de geraadpleegde cliënten huishoudelijke zorg geeft aan dat de huishoudelijke hulp aandachtig naar hun luistert.

Ter verbetering

55% van de geraadpleegde cliënten huishoudelijke zorg geeft aan de huishoudelijke hulp onveilige situaties met de cliënt bespreekt 57% van de geraadpleegde cliënten huishoudelijke zorg geeft aan dat er schriftelijke werkafspraken gemaakt zijn over de hulp bij huishouden, die zij ontvangen.

Dagverzorging

Ter verbetering

Een prachtige score met daarnaast een aantal heldere signalen om mee aan de slag te kunnen.

Vervolg

Vanuit Zorggroep De Vechtstreek zullen naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek een aantal zaken opgepakt worden om de cliënttevredenheid nog groter te maken. Om dit te bewerkstelligen zal ten eerste aandacht besteed worden aan borging van alle onderdelen, die goed verlopen en tot de hoge mate van cliënttevredenheid hebben geleid. Ten tweede zal samen met de cliëntenraden en de teams bepaald worden welke onderdelen zij ter verbetering op willen pakken. Hiervoor zal een plan van aanpak gemaakt worden.

Voor een rapport van het cliënttevredenheidsonderzoek per locatie kunt u klikken op onderstaande link

Link naar bestand Dagverzorging_De_Twijg.pdf

Link naar bestand De_Aa_en_Overdorp_afdeling_PG.pdf

Link naar bestand De_Aa_en_Overdorp_afdeling_somatiek.pdf

Link naar bestand t_Kampje_afdeling_PG.pdf

Link naar bestand t_Kampje_afdeling_somatiek.pdf

Link naar bestand Hulp_in_de_huishouding.pdf

Link naar bestand Thuiszorg.pdf

De resultaten zijn tevens beschikbaar op de website van www.kiesbeter.nl let op; gegevens op de website van kiesbeter zijn niet altijd recent, deze gegevens worden bijgehouden door een externe organisatie.