Doel, missie en strategie

Het doel van Zorggroep De Vechtstreek luidt: 'Het ondersteunen van kwetsbare ouderen in hun zelfstandigheid door het bieden van huisvesting, welzijn en zorg.'

Om dat goed te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat de organisaties krachtig zijn en lokaal en regionaal een sterke positie innemen. De organisatie gaat daarbij uit van de volgende missie:

Zorggroep De Vechtstreek is een ondernemende organisatie die een bijdrage levert aan het welbevinden en de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare doelgroepen, door het bieden van een breed pakket van wonen, welzijn en zorg, in aansluiting op de vraag van cliënten. 

Kernwaarden

De kernwaarden van de organisatie zijn:

Strategische koers

Zorggroep De Vechtstreek wil een centrale rol vervullen in de gemeente Stichtse Vecht voor kwetsbare en zorgbehoevende ouderen. Zij wil een breed aanbod bieden van wonen, welzijn en zorg, dat aansluit bij de leefwereld van mensen en inspeelt op hun behoeften.

Voor de komende jaren zijn de volgende belangrijke speerpunten benoemd:

Het actuele Strategisch Beleidsplan van Zorggroep De Vechtstreek kunt u hier inzien.