Doel, missie en strategie

Het doel van Zorggroep De Vechtstreek luidt: 'Het ondersteunen van kwetsbare ouderen in hun zelfstandigheid door het bieden van huisvesting, welzijn en zorg.'

Om dat goed te kunnen blijven doen, is het belangrijk dat de organisaties krachtig zijn en lokaal en regionaal een sterke positie innemen. De organisatie gaat daarbij uit van de volgende missie:

Zorggroep De Vechtstreek ondersteunt de mensen van Stichtse Vecht bij het ouder worden in de dorpskernen.

Kernwaarden

De kernwaarden van de organisatie zijn:

Strategische koers

Zorggroep De Vechtstreek wil een centrale rol vervullen in de gemeente Stichtse Vecht voor kwetsbare en zorgbehoevende ouderen. Zij wil een breed aanbod bieden van wonen, welzijn en zorg, dat aansluit bij de leefwereld van mensen en inspeelt op hun behoeften.

Voor de komende jaren zijn de volgende belangrijke speerpunten benoemd:

1. Volledig zorgaanbod: “Cliënten die bij ons komen wonen kunnen bij ons blijven tot en met de laatste levensfase.” “We bieden een zo volledig mogelijk zorgaanbod voor onze ouderen in onze dorpskernen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

2. Persoonsgerichte zorg: “We sluiten aan bij het ritme en de mogelijkheden van de cliënt en ondersteunen aanvullend met persoonsgerichte en professionele zorg.”

3. Huizen van de wijk: “Onze locaties transformeren in Huizen van de Wijk. Laagdrempelige en bruisende plekken voor ouderen in de gemeenschap.”

4. Centraal ondersteuningspunt: “Iedere (naaste van een) oudere inwoner van Stichtse Vecht met een hulpvraag op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen kan terecht bij ons centrale ondersteuningspunt.”

5. Betrokken werkgever en een stimulerende werkomgeving: “We worden ervaren als een betrokken werkgever. We bieden een stimulerende werkomgeving waar we de teams en individuele medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling en samenwerking.”

 6. Toekomstgerichte organisatie:“We werken aan een toekomstgerichte organisatie die tijdig anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving.”

7. Zichtbaarheid: “We vertellen actief ons verhaal, binnen en buiten de organisatie, we profileren ons in de onze omgeving naar onze doelgroepen zodat zij ons weten te vinden.”

Het actuele Strategisch Beleidsplan van Zorggroep De Vechtstreek kunt u hier inzien. De praatplaat "Samen bouwen we aan gemeenschapskracht", een samenvatting van dit volledige Strategisch Beleidsplan, treft u hier aan.