Visie

Visie

Zorggroep De Vechtstreek wil op het gebied van wonen, welzijn en vraaggerichte zorg ondersteuning bieden die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten. Van zelfstandig wonen tot verblijven in het woonzorgcentrum, van verzorging tot verpleging en van ondersteuning tot het leveren van allerlei diensten.

Zorggroep De Vechtstreek levert op maat gemaakte woon-, zorg- en dienstverleningsarrangementen. In haar visie op wonen kiest Zorggroep De Vechtstreek voor een combinatie van 24-uurszorg met verblijf (intramuraal) en (thuis)zorg zonder verblijf (extramuraal). Tevens zet zij zich in voor zorgvragers die de regie over het eigen leven hebben verloren door ze geschikte accommodatie te bieden met respect voor ieders privacy. Zorggroep De Vechtstreek verleent aan cliënten uit het werkgebied samenhangende diensten op het gebied van wonen, welzijn, zorg en persoonlijke service. Vanuit haar visie op zorg en welzijn is de behoefte van de cliënten daarbij richtinggevend.

Het aanbod van zorg is afgestemd op de vraag naar zorg en is mede afhankelijk van de omgeving van de cliënten. Het uitgangspunt voor het zorg- en behandelbeleid van Zorggroep De Vechtstreek is, om omstandigheden te creëren die cliënten in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

Uitgangspunten

De zorg en diensten die wij onze cliënten bieden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: