Wat is een ZZP?

In een ZZP wordt omschreven welke verpleging en verzorging u krijgt, welke dagbesteding en behandelingen u worden aangeboden en op welke aanvullende diensten u recht heeft. Ook vormt het aan u toegekende ZZP een richtlijn voor het aantal uren zorg dat u per week krijgt.

Wat er niet in een ZZP staat, is hoeveel uur per week elke vorm van zorg wordt aangeboden. Hoe de uren worden verdeeld, is afhankelijk van uw behoeftes van moment tot moment. Als u liever een andere verdeling wilt, kunt u dat bespreken met uw contactverzorgende.

Waarom ZZP’s?

ZZP’s zijn door de Rijksoverheid in het leven geroepen om budgetten voor de zorg beter te kunnen verdelen. Met dit systeem krijgt een instelling geen geld voor de beschikbare capaciteit (bijvoorbeeld een bedrag per kamer of bed), maar voor de geleverde prestatie.