Arbobeleid en BHV

Om het arbobeleid in de organisatie goed te verankeren, is er een arbocoördinator in dienst en heeft tevens één lid van de OR arbozaken als aandachtsgebied.

De activiteiten van de arbocoördinator bestaan uit o.a. periodiek uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, bedrijfshulpverlening en hulpmiddelen voor tillen en transport. Regelmatig worden - in samenspraak met de brandweer -oefeningen georganiseerd, waarbij de in het ontruimingsplan opgenomen procedure in de praktijk wordt getoetst.

Bedrijfshulpverlening

Het doel van de BHV is erop gericht, om ongewenste gebeurtenissen binnen de organisatie zo snel mogelijk het hoofd te kunnen bieden, c.q. zodanige maatregelen te treffen dat al datgene is gedaan dat redelijkerwijs mogelijk is om ongevallen en brand (en natuurlijk ook de gevolgen ervan) tot een minimum te beperken.

In het bedrijfshulpverleningsplan staat alles in detail uitgewerkt. Er zijn vele medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener, met name ook medewerkers in de zorg, omdat we ernaar streven dat er 24 uur per dag een BHV-er op ieder locatie aanwezig is.