De ZZP's van Zorggroep De Vechtstreek

Zorggroep De Vechtstreek biedt de volgende ZZP’s:

Pakket 1

Dit pakket is voor ouderen die behoefte hebben aan een veilige woonomgeving, ondersteuning bij deelname aan activiteiten en toezicht bij de persoonlijke verzorging. Cliënten zijn over het algemeen mobiel.

Pakket 2

Dit pakket is voor ouderen die behoefte hebben aan een veilige woonomgeving en enige ondersteuning bij deelname aan activiteiten en enige hulp nodig hebben bij de persoonlijke verzorging. Bewoners met dit pakket kunnen begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging krijgen.

Pakket 3

Dit pakket is voor ouderen die behoefte hebben aan een veilige woonomgeving en vanwege lichamelijke beperkingen intensievere ondersteuning nodig hebben. Veelal zijn er (lichte) psychische klachten waardoor sturing en begeleiding bij dagelijkse activiteiten wenselijk is. Bewoners met dit pakket krijgen begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Op consultbasis wordt de verpleeghuisarts (en eventueel ook ander medisch personeel) van het verpleeghuis betrokken voor behandeling.

Pakket 4

Dit pakket is voor ouderen die behoefte hebben aan een veilige woonomgeving en om uiteenlopende redenen intensieve zorg nodig hebben. Er is sprake van zowel somatische als psychische problematiek. Ze hebben bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het nemen van besluiten en kunnen niet meer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. Bewoners met dit pakket krijgen begeleiding, verzorging en verpleging.

Pakket 5

Dit pakket is voor mensen met een vorm van dementie die naast een veilige woonomgeving hulp nodig hebben bij de sociale redzaamheid en dagstructurering. De bewoner heeft hulp nodig bij het nemen van besluiten, communicatie en uitvoering van taken. Er vindt begeleiding, verzorging en verpleging plaats en er wordt een verpleeghuisarts betrokken evenals overige disciplines van het verpleeghuis. Deze ouderen komen in aanmerking voor een vorm van kleinschalig wonen.

Pakket 6

Dit pakket is voor mensen met ernstige somatische (lichamelijke) beperkingen die reeds in het zorgcentrum wonen of op de verpleegafdeling De Danne (Breukelen) willen wonen. Het pakket omvat intensieve verzorging en begeleiding aan ouderen die behoefte hebben aan een beschermde, veilige woonomgeving. Er doet zich geen gedragsproblematiek voor. Verschillende disciplines uit het verpleeghuis zijn betrokken bij de zorg.

Pakket 7

Dit pakket is voor mensen met een chronische aandoening die reeds woonachtig zijn in het zorgcentrum of op de verpleegafdeling De Danne willen wonen en behoefte hebben aan intensieve zorg. Het pakket omvat naast begeleiding, verzorging en verpleging Verschillende disciplines uit het verpleeghuis zijn betrokken bij de zorg.