Wachtlijstoverbrugging

Zorgbemiddeling en wachtlijstbeheer heeft een vaste plaats binnen Zorggroep De Vechtstreek. De zorgbemiddelaar beheert de wachtlijst en de planning van de logeermogelijkheden op de drie locaties. Tevens treedt de zorgbemiddelaar als aanspreekpunt op voor de woningen aan de Bastertlaan te Loenen aan de Vecht.

De zorgbemiddelaar onderhoudt contacten met cliënten en familie, verzorgt rondleidingen en vraagt zo nodig een indicatie aan. Tevens geeft de zorgbemiddelaar nieuwe cliënten door aan de planning en/of teamleiders op locatie. De wachttijd is mede afhankelijk van de urgentie.

De zorgbemiddelaar neemt deel aan verschillende overleggen met zorgaanbieders in de 1ste en 2de lijn binnen de ketenzorg. Deze overleggen hebben als doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan de cliënt. De zorgbemiddelaar legt veelal ook het eerste contact tussen Zorggroep De Vechtstreek en cliënten die thuiszorg nodig hebben of die gebruik willen maken van onze dagverzorging.

Voor aanmelden of vragen over onze zorg kunt u contact opnemen met zorgbemiddeling. Zorgbemiddeling is 5 dagen per week telefonisch bereikbaar van 9.00 – tot 16.00 uur, zie fotoinzet "Zorg aanvragen of vragen?", rechts op deze pagina.

Voor een overzicht van de wachtlijsten klikt u hier.